Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ενοχλησε η μιουκότητα του ΠΑΣ
INAO MA
IeL 15
Παρασκευή 1
Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6274
Τιμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 26510 77466] fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
Περιφερεια και στους δήμους Kpdrδηλαδη mv
ΣΕΛ. 2
Tnc.. λακκούβας
στο Δημοτικό Συμβούλιο
δημοτικό συμβουλιο της Πόλης.
κα ως μετα εις έντονες καιρικες
δων, and tg n0λο χαμηλες 8eppoκρασες και μετά με τις έντονες Βροσυμφωνα με την απολόγηση του
έχει μετατραπει σε μια προτα
puna.
ΣΕΛ. 8
DOTONIATA
Τα ώριμα épya efo φαλίζουν
ηματοδόυση
aopua epya και οι εοιμες μελε
τόνισαν στις δηλώσεις τους ano τα
υφιοουργος Οικονομιας και ΑνάΔΗΜΟΣΊΩΑΝΝΙΤΏΝ
Μελέτες 4,5 ευρώ με το
βλέμμα στο νέο ΕΣΠΑ
Ειδική Γραμματέας Διαχειρισης
Τομεακών Emix1ιρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ευγενια
EA. 5
mv μελετη κη uplpavan συνολικά 11
Κυντηούσε παράνομα
Πάνες στον Αμβραα
2021-2027 δΙΕ13xEl ο Δμος Ιωαννιτών
anpa σε απαγορευμένη περιοχή
στην Τ.Κ Στραγγυλής στον Αμ8paσηονδακη θηροφυλακή tns
Κυνηγετικής Opoano Hnepou.
ASionotovog σχετικές πληροφοριες και στο πλαισιο των καημερνυν ελέγχων, και ηεριηολιών. το
κλιμάκιο της θηροφυλακης Boane
Ήπειρος υλλάζει μέσω ΕΣΠΑ
στους Δήμας. zno
ρων και επλ5μων 4 yuvurodang, mun
70 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑ 19 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
anpag, dnou εντοισε το άτομο, να
ασκει 8npa
ΣΕΑ. 4