Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣΠέμπτη 31
Ιανουαρίου 2019
hp Φύλλου 6273
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: [email protected] l www.neoagonesgr
ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ:
ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΝΑ
ΑΙΩΓΟΖ, ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΑΡΑΕ ΕΙΣ
για τον Δημσιο
Topéa η Πολαϊκό Προστασία
τους εργαζόμενους σεις δράσεις
Πολιτικής Προστασές της ΠεριΦΕρε ας Hnepou συνεχάρη και ευχαριοτησε για mv euouv anala και το
εργο τους. Περιφερειάρχης κ.
Αλ&νδρος Καχριμάνης κατά τη
διάρκε α εκδηλωσης Kong tns
στο Εργοτα9ο της Περιφέρειας
Ο Περιφερειάρχης. τόνισε μετα
άλλον, Πώς η
τικής Προστασιας tng Περιφέρειας
Ηπειρου και το υΨηλά αισθημα
eu60vng nou διακρινει τους εργαζόμενους σε art, anoteλοον και ένα
λειτουργα tng Πολιόφελος
n°λιτών.
ΣΕΛ. 6
Επίσκεψη Τατιάνας
Καλογιάννη
στη Δ.Ε. Παμβώτιδας
Bir δας και συγκεκρμένα στους
Λογγάδες. m Βασιλικη και το ΔροTpttng n un0Ψηφια Δημαρχος 11ανvivow. T. Καλογ
«ΟΓΑαρος», συνεχίζει να
«nera» στο Καμπέρο
θέατρο
ha μια ακόμη εβδομάδα ο «napos.
O AY y S ΠΟΣΕΙΔΩΝ ap 1 d. to 2004, σ edern e ως το uno 0λάσσιο τμήμα του ευροτερου «Εργου IGI, (δια
σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας). nou συνδέει εις ελληνικες και παλιας ακεις. Το 2016 o lGI Poseldon anopdaae va
επεκτενει τον Ayuyo ΠΟΣΕΙΔΩΝ μεχρι τους Knnoug, auSavovtag mv δυναμικότητα του και συνδεοντας τον με τους
aruyoos 1GB και EastMed.
Toexuxp, σε σκηνο8eda hawn
ΣΕΛ 3
την Κυριακη nna
ΜΕΑΠΟΦΑΣΊΣΤΗΣ
anlanane eSa ρετικές κριακές. aveBaku στο 9tatpo « Kapnepeio». Ενα
εργο στο onolo Eniotpupouv και
oprol, Kadig μιλά με ΧΙΟΟμορ και
στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο
της Ηπείρου
agata tng zung.
ΣΕΛ. 10
γνωμη
Πέτυχε το στόχο του
Nea οδικά εργα στις τέσσερις nepiΦερε ακές εντητες
το οδικό δικτυο. anoKa ιστού
nou Βελτιώνουν!
ασφάλεια δρομολογουνται pe ano
κών, συμβουλων tuv «Op zoντων tng Hnelpou» σχολιάστηκε
Ολοκληρώθηκε ο Χάρτης Αθλητικών
Εκδηλώσεων στην Ήπειρο
της Περιφέρειας Hne
tporin Ipou, n
onola συνεδριασε uno mv Προεδρια
του Περιφερειάρχη κ. Aasav6pou
Kaxpipdyn.
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ERA, 6
ΣΕΛ. 2
ΣΕΑ. 4