Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27222
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
email:dimonews
210-3215692-688 FAX 210-3215877
νέος κατώτατος μισθος να
ανακυκη μενα
60η ησει την ανορα
α ηητων και
αςιωματουχων στο
yo 2020
καθως-οπως επισημανε-στο υ
χε κατατεθε
πόμνημα πο
αρμόδια
χτσιΟΥΛΟυ, το αιτημα ηταν η αυ
ξηση του χατωτατου μισθού «να
τάει λελογισμένα και σταδιανα φτάσει
αθλητι x
και υποδημάτων, Asics, επελέγη από τους
Ιάπωνες οικοδεσπότες των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2020, ως η χατασκευάστ!ια
των επίσημων ενδυμασιών που θα φο2021 στ
ι αθλητές
1281325188
και οι αξ! )μα τον χοι απ
νατ έλλοντος
«Από 1η Φεβρουαρίου νομίζω
τως όλοι θα προσαρμοστο
φαίας διο!γάνωσης που θα
ΣΕΒ: κινδυνος η
αν ηση του
κατωτατου μισ ον
νοια ότι θα ανέβουν χαι τα επι
δόματα ανεργίας και ό,τι άλλο
εται βάσει του κατώ
τατου μισθού», τόνισε χαρακτη
το ζήτημα του κατώτατου μισθού
πανέρχεται ΣΕΒ με το εβδομαδιαίο
τιο οικονομικών εξελίξεων, στο οποίο
μεγάλο"αυτή ,η α
λο μέρος ( 1, ν αγορά»
σημείωσε ο κ. Καρνίκας, επισημαί
ελληνιχω
AT100φορά χαρακτη!ισε την αν
ά, με
τες μας είναι οι ε!γαζόμενοι μας»
ξηση του κατώτατου χαι του υποκατώτα
του μισθού ο πρόεδρος της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Εμπ0Q1ου χαι Επιχειρήματικότητας (ΕΣΕΕ), Γιώργος Κα!ανί
κας, μιλώντας στον ράδιοφωνικό σταθμό
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ πρόσθεσε ότι η συομοσπονδία υποδέχεται «θετικά τ
ξηση του κατώτατου μισθού». «Η ελπίδα
γωγών τα τελευταία χρόνια. Οπως υποαναφέρε την ίδια ώρα ο κ. Καρανίκας
που μάλιστα χαραχτήρισε ντροπή «για μια
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ δεν παρέλειψε
πάντως να σημειώσει για τον κλάδο του
μορφωση του κατώτατου μισθού πρέπει
να είναι η παραγωγικότητα των διεθνώς
εμπο!εύσιμων κλάδων της οικονομίας,
χαδώς οι εξαγωγές οδηγούν σήμερα χατά
τως «ειδικά στο εμπόριο δεν υπήρχαν αυ
τοί οι μισθοί και ούτε υπάρχουν» και εξη
γησε πως ο χατώτατος μισθός αφορά «ένα
ποκατώτατου μισθού χαι τον θεσμό του υ
τοχατωτατου μισ ου «εντονα ρατσιστι
σ.σ. του ουναμικου των ερ
νων). Πρόσθεσε δε πωS η ΕΣΕΕ
αφρά μικροτερη» αυζηση,
ρα πρόσθεσε πως πέρα τ
κάμψη τους θα την επηρεάσει αντίστοι
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ
πεδα ρεκόρ για την ελληνική οικονομία,
γεγονός της αύξησης, που θα
ισχύ από
10 AVIO Ορος οεν α συμμετέχει στην εν ρονιση του
Επιφάνιου στην Ουκρανία
ανταπόριση στο αίτημα του Πατριάρχη
ΕΕ προς τους
VIYa ντες τον
Ιντερνετ: Κάντε
περισσοτερα κατα
των fake news
Ιερά Κοινότητα του Αγίου Ορους
ευτέρα ποοκειμένου να
αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αταποκρίθεί στο αίτημα του Πατριάρχη
BaQ60λομαίου να συμμετάσχει αντιπροσωπεία από την Κοινότητα στην ενθρό
εδοίασε την
ι πως απο
Μονές του Αγίου Ορους, μόνο οι επτά Ψήφισαν υπέρ της συμμετοχής στην ενθρόνιση που θα γίνει στο Κίεβο στις 3 Φε
ήχθη στο Κίεβο η επονομαζόμενη «εντι
χή σύνοδος», όπου εξελέγη ο τροχαθήμ
κλθ iMexeu στε μήςτο Άγιο Οροςνοατάις
Το Πατριαρχείο της Μόσχας, σχολιά
ζοντας τις εξελίξεις που α
Μέχρι στιγμής το Αγιο Ορος κρατά τις
νιση του επικεφαλής της «νέας
ας» της Ουκρανίας, Επιφάνιου
φορούν στην αυτοκεφαλία m
Το αν θα παρουσιαστεί αντιπροσωπεί
α της Κοινότητας του Αγίου Ορους στην
νθρόνιση του επικεφαλής της «νέας εχ
κλησίας» της Ουκρανίας. Επιφάνιου, συ
ζητήθηκε σε ΕΧταχτη Συνεδρία της Ιεράς
Ενοωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε
νω των
10 δισ. ευρώ οι Προσφορές
Facebook, Twitter, Google και Mozilla, να
είνουν» τις προσπάθειές τους κατά
της πα!απληροφώρησης ενόψει των ΕνQωεκλογών του Μαϊου. Η Ευρωπαϊκή Ε
πιτροπή δημοσίευσε τις πρώτες εκθέσεις
προόδου που υποβλήθηκαν από τις τέσσέρις εταιρίες που υπέγ!αψαν τον λεγόμενο Κώδικα Ο!θής Πρακτικής κατά της
για το νεο 5ετες ομοηΟΥΟ
Κοινότητας του Αγίου Ορους
συζήτηση έγινε κατόπιν αιτήμα
υ Οικουμενικού Πατριάρχη ΒαρθολοΕκλεισε το βιβλίο ποοσφοΟον για το νέο 5ετες ομόλογο. Η απόδοσή του διαμοαφώ
θηκε στο 3,5% και το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρύ
μαίου να παραστεί αντιπροσωπεία του Α
γίου Ορους στην εκδήλωση
Παρά το ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση, πληροφορίες
3,4%. Στην όλη διαδικασία, όπως ήταν αναμενόμενο, κατατέθηκε πλήθος προσφορών, οι
οποίες υπερκάλυψαν σχεδόν 4 φορές το δημοπρατούμενο ποσό υπερβαίνοντας τα 10 δισ
ευρώ.
παραπληροφο!ησης
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα