Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Ενδοσκοπικός
έλεγχος πεπτικού
- Προληπτικός
έλεγχος

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΕΝΑΞΑ, Ιατρού
Γαστρεντερολόγου

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Ιανουαρίου 2019 | Αρ. φύλλου 323 | 1 €

[• ΣΕΛΙΔΑ 13-14-15]

Ο Γιώργος Δέδες ...επιστρέφει, υποσχόμενος πως θα
υπηρετήσει τον περιφερειακό θεσμό και τους πολίτες
• Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου παρουσίασε χθες στην
Τρίπολη τη Διακήρυξη Αρχών του συνδυασμού του, «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»
2010, ως αποτέλεσμα
της εκλογικής υποστήριξης την οποία αποφάσισε να παράσχει ο τότε
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ,
Γιώργος Παπανδρέου,
στο νυν περιφερειάρχη!
Λίγους μήνες πριν
από την προσφυγή στις
κάλπες το 2014, τα εν
λόγω
στελέχη
του
ΠΑΣΟΚ, ύστερα μάλιΠλαισιωμένος (εκ δεξιών) από τον Μεσσήνιο
επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα»,
Νίκο Πατσαρίνο, και (εξ
ευωνύμων) από τον Λάκωνα πρώην πρόεδρο
του
Περιφερειακού
Συμβουλίου Πελοποννήσου, Γιώργο Πουλοκέφαλο, ο Κορίνθιος
Γενικός
Γραμματέας
του υπουργείου Υποδομών, Γιώργος Δέδες, θέλησε χθες από την
Τρίπολη να παρουσιάσει
τους στόχους και τη
Διακήρυξη της περιφερειακής
παράταξης
«ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», με
την οποία κατέρχεται

στις εκλογές, για να
διεκδικήσει την ηγεσία
της
Περιφερειακής
Αρχής.
Κομβική για την αξιοπιστία της νέας πρότασης τού υποψήφιου
περιφερειάρχη υπήρξε η
ερώτηση δημοσιογράφου, εάν ο ίδιος θα εγκαταλείψει εκ νέου την
περιφερειακή αυτοδιοίκηση, χάριν και πάλι
των αναγκών της κεντρικής διακυβέρνησης.
«Εάν ήθελα να παραμείνω στην κεντρική
πολιτική σκηνή, θα παρέμενα στη θέση μου
(γ.γ. Υποδομών) και θα
διεκδικούσα την εξέλιξή
μου εκεί» απάντησε ο κ.

Δέδες στην πλαγίως
κριτική ερώτηση που
του ετέθη, εξ αφορμής
του γεγονότος ότι ο
ίδιος εγκατέλειψε την
ηγεσία της παράταξής
του «Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία», με την οποία
είχε εκλεγεί στο παρόν
Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά του Αργολιδέα
Ανδρέα Πουλά και του
Μεσσήνιου Παναγιώτη
Αλευρά.
Οι ως άνω, μαζί με τον
Γιώργο Πουλοκέφαλο
και τον Γιώργο Δέδε,
αποτέλεσαν πολιτικά
στελέχη τής, υπό τον
Πέτρο Τατούλη, «Νέας
Πελοποννήσου»
το

ΗΖ
ΖΩ
ΖΩΗ
ΩΗ
Ω
Η
Ε ΝΑΙ Ω
ΕΙΝΑΙ
ΩΡΑ
ΩΡΑΙΑ
ΡΑ
ΡΑΙΑ
ΑΙΑ
ΑΙΑ
ƑƂƄƋƐƓƍƊƐƒƆƋƐƒ
ƑƂƄƋƐƓƍƊƐƒƆ
ƋƐƒ
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ

92/
/9
923$.(/2
92/923$.(/2

1.000.000
1.
000.000
ƗƊƌƊƐƍƆƔƒƂ
Ɨ
ƊƌƊƐ
ƌƊƐƍƆƔƒƂ

ƃƂƌƃƐƌƊƎƈ
ƃƂƌƃƐƌƊ
ƃƂƌ
ƐƌƊƎƈ
ȃĮȣʌȜȓȠȣ_
_

_YDJLDVNDYRXUDV#JPDLOFRP

_YDJLD
DVNDYRXUDV#J
#JPDLOFRP

στα από την επαναπροσέγγιση του Πέτρου Τατούλη με τη Ν.Δ.,
διαφοροποιήθηκαν από
την πλειοψηφία της
«Νέας Πελοποννήσου»,
συγκροτώντας
δική
τους παράταξη, με την
οποία και εξελέγησαν,
πλην του Γιώργου Πουλοκέφαλου.
[• ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5-6-7]

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«H αξία της ανάγνωσης από τους γονείς
στην πρώιμη παιδική ηλικία»
Γιατί το διάβασμα είναι σημαντικό στη ζωή μας;
Ο γραπτός λόγος και η αναγνωστική λειτουργία
αποτελούν την κορωνίδα και τη βάση του ανθρώπινου πολιτισμού. Αυτές οι πολύπλοκες εγκεφαλικές λειτουργίες είναι που εξασφαλίζουν σε
δεύτερο επίπεδο την κριτική σκέψη και επιτρέπουν την ανάπτυξη των επιστημών, της τεχνολογίας και την εξέλιξη των κοινωνιών. Αυτό
αποδεικνύουν έρευνες σε διάφορες χώρες και από
διάφορους οργανισμούς.
Γνωρίζοντας πως η ανάγνωση είναι εργαλείο και
εφόδιο ζωής, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε στα
παιδιά μας καλύτερες δεξιότητες ανάγνωσης και
κατανόησης, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε εφ’
όρου ζωής την αγάπη τους για το διάβασμα;
Για το σημαντικό αυτό θέμα, θα μας μιλήσει
η κ. Αλεξάνδρα Παπάζογλου
Διευθύντρια των Βιβλιοθηκών του Κολλεγίου
Αθηνών & Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης
την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 και
ώρα 6.00 μ.μ.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει παρουσίαση του
ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης και ξενάγηση στο χώρο που αυτή στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος στο Στάδιο Τεγέας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.