Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Ν
όλος Kap
λάνος 1951-1974 Borig0α-Ε δότρο
Σταυρίδοο L Στλιαν
ή ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β, (1974)*
Afh φάλλου 6880-11.012 0,50€
των ακτιβιστών,
αντΙΕξουσιαστών και
επαναστατων της πλακας
| Σοβαρές κατολισθήσεις
και καθιζήσεις σε
του Σ.Γ. T. Δράμας
Τελευταίες παραστάσεις
του θεατρικού έργου
η Μαρία Τσακίρη
Ντεμπούτο Δουβαλίδη
| στηνημερίδα του Αγίου
όλο το οδικό δίκτ
| «Ήταν όλοι τους παιδιά μου»
WHTav
του Δήμου Παρανεστίου
Κοσμά με 7.77
Συνεδρίασε η Οικονομική ΕπΙΤροπή του Δ. Δρ μας
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο το
μετέωρο βήμα για τη σίτιση του
Μουσικού Σχολείου Δράμας
καταγγελίεςτου προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Δράμας κατά της Περιφέρειας ΑΜΘ
σε όλες τις Δράσεις
- Ι προβολής της Περιφερειας!
ATO μπλοκάρισμα της υπόθεσης
της ουσης του Μουσικού Σχομα ΕΧάσιμο πολύτιμου χρόνου!
Την ίδια μέρατου δημοσεύματοςτου
Καλλίας: «Είμαστε θεατές σε ένα θέατρο του παραλόγου.
Το βαγόνι της Δράμας έχει αποκολληθεί από τον συρμό ..»
πρ Α μαπλ Ο 2018 Κ μα ότα το δο
του ν
τότο 40ου αρ.
μας στην προ ημερησίας διάταξη
'Hm, οι μαθητές του Μουσικού, ατ.
ζονται πλεον με ένα απλό σαντουτσόκι
κα ένα μκρό χυμό, éως ότου λήξεϊ το
ποσό των 25.000 eupG εράτου, που
exa οριστεί για την εση ανάθεση σε
ανάδοχο της χορήησης του ως αυ,
ο κ. Σολάκης, υποστήριξε ό,τ. ακριβώς
εΟΕ δηλίου και στον "ΠΤ.» μΕρικές
ώρες πριν
Πρότασή του ήταν να ασκήσουν αν
κληση στην απο om του Επτρόπου
και να στείλουν τον φάκελο στο ΕλεΥτον
τον Τουρσμό, er0ημαίνοντας ότι
4b0e1 πολύ τόσο σε όραμα όσο
κτικό Συνέδριο στην Α
'Οπως είναι fPn wuno και όπως δη urtepeceipe o όλων. ηως είχε τονίσει
μοαεύαμε στις 26 αουαρου 2019 τις τότε ο κ. Σολάκης, αλλά κα qoyotepa
τελευταίες εξελίξος, μετά τη ακασία και ο Ομαρχος κ. Μαμσάκος, θα συντών ενστάσοων που ακολούθησε, οφ -καλούσε απακτη ακο ομοή Επροή
κελος mye στον Εύτροπο του Νομού
για να παρθεί η ανάλογη απόφαση.
ότι θα είχε λήξει σε ένα διάστημα ενος
μήνα, από τις 28 Δεκεμβρίου 2018 που
είχετον φάκελο στα xépa o Erinpono.
m0λόγιζαν όμως χωρίς τον ξενο
δοχο, και ο Είτροπος το γύρισε πίσω
στο Δήμο, λένοντας ότι exe ylva από
ηςαρμόδιες Ympe0ίες του Δήμου (Νο
μι ή ακονομιή, ΟΕύτρατος όρκε
σαρώς, ότι σε κάποο σημείο της δα&
κασίας, αντί να ΟτηΒούν ορισμένα ér
γραφα από τον ανάδοχο που είχε épeu
πή όπου έγινε συήτηση με ένα και μοναδικό θεμα: Αοκηση ένδικου μέσου
(ανάληση ή μητης πράξης Ελεγκτικού
Συνεδρίου της Yupe0ίας Επρόπου
του Νομού.] Οπως σημαίνεται μάλr
στα στην πρόσκληση, «n ανεδρίαση
αυτή κρό ετα ως κατεπΕίγουσα σωφωνα με τις διατάξεις του άρ60ου 73
του Ν. 38522010, Ya το λόγο ότι πρ6μή του υτήρχε τουρίστας και σε apuvepYaouaate, η Ένωση
καιτης τ Εσημε
τουρισμό, προσπάθησαν να μας
επαγγελματίες που συνδΟηα με το
τουριστικό προϊόν της Δραίας εμμεσα καιάμεσα, σεμίακαή προσ eea adaeEnς της περοχής μας.
Παρ' όλα αυτά, όπως eru0ημαία
σουν για τοπόσοτέλεος είνα οαχοδια μόςτους, μετην Δρόμα να απουσιάζει εντελώς, άλλωστε το είδαμε
να ληφθεί απόφαση στο θεμα της
ημερησας ditamcqéouc, προς
.Hoee λοιπόν η ώρα να κά ουμε ταμονοακή πορεα στην προβολή
Ηχρονά που πέρασε ήταν μακράν
η moar τιχημένη χρονιά προβοληπροώθησης για την ανάδαg της
δακνυοντας ότι το όραμα και ο oudστός σχεδιασμός (υπολατετα των
χρημάτων)eivamo σημα τκός από
Η συνεδρίαση évee στις 13.30 το μοσημέρι της Τρίτης 29 Ιανουαρίου 2019
και η ΟυονομοΤΕπτροπή αποφάοσε
ομόφωνα να σταλεί το θεμα στο ΕλεΥκτκό ΣΝΕδριο στην Aena, προκευ
νουναδιαλαια esia να δοκουστεί
Gei από το αρμό και να mYalvei μό
κι exci άλλαξαν όλα-καθώς, τόσο η
Ουονομκή και Νομική Υπηρεσία, όσο
και η Οοοοομκή Επρατή του Δήμου,
ο ίδιος ο δήμαρχος κ. Μαμοκος, αλλά
και ο αντιδήμαρχος κ. Σολάκης, είχαν
φέρεια και αυτό αποτυπώθηκε και
στα νούμερα των κρατήσεων και apt
Δαφοροποούμαστε πλήρως από
την τατική από ακολουθεί η npné
Ga értperte edia να το
άρη Τουρισμού μιλούσαμε για τις
λακτικό τουρισμό και με απορία μας
apjuoc, avagépondu μεταξύ άλλων:
-την προβολή των ήδη εναχυ
δεν τους απασχολεί ότι και να λεμε
μείς. Bepala ξεχνάνε ότι εκπροου(δείτε exeéoeg που συμμαΕίχε ή θα
ρώτησε, ovexar Δράμα
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
γιατην προβολή της ΠοYö
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.E
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
ηταν και!
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ B. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ιατρικής ΑΠΘ
ταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠΘ |
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π. Αρμεν (
8:00-13:00 &17:30 20:30
Ειδικός Ορθοδοντικ6
L 252 10 20 006x 6942 900 424
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
Τηλ: 2521 0 22423, Fac 252 10 2241 3
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα