Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 30/01/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7034
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
τριετές πλαίσιο συνεργασίας yy Δημοσίων Συμβάσεων-EOAN
Βορείου Ελλάδος
Μήνυμα ότι λερτά
υπάρχουν
Με «υπερ-μαξιλάρι»
40 δισ. η Πορεία εξόδου στις αγορές
ΓΣΕΒΕΕ
ΤζητάήΓΣΕΒΕΕ μετά
τηνοώρητου
κατώτατου
Μήνυμα ότι λεφτά υπαρχουν εκπέμπει στις αγορές το οικονομικό επιτελείο, ενόψει της έκδοσης 5ετούς ομολόγου.
«Σκούπα» στα ταμειακά διαθέσιμα, με το ΓΛΚ να περιμένει
έως 7 δισ. από τους φορείς γενικής κυβέρνησης.
haopic
διαχείρισης λογο με ακόταμειακης
Περιθώριο έως ης 25 βρουαρίου
ΕΧουν φορείς της γενικής κυβέρν.
ησης προκειμενου να μεταφερουν
Φουρλής: Στο 5,17% αυξήθηκε
ΤΟ Ποσοστό Της FMR LLC
σιμα. Στην αντίθετη περίπτωση,
απότην 1η Μαρτιου τα Δ.Σ. απε λουνται με καρατομησεις και 01
επιχορηγήσεις των συγκεκριμένων
φορέων από τον κρατικό Προϋπολογισμό, με μαχαίρι.
Η Fourlis ΦΡΑΚ 0,00% Ανώνυμη Εταιρεία
Συμμετοχών ανακοίνωσε ότιτο ποσοστό δικαιωμάτων Ψήφου που κατέχει έμμεσα η FMR LLC
στην εταιρεία έχει ανέλθει Του ορίου του 5%
από την 24η Ιανουαρίου 2019, όπως γνωστοΠοίησε στις 25 Ιανουαρίου 2019 μέσω ηλεκπρονικου μηνυματος.
Συμφωνα με Την ανωτέρω γνωστοποίηση, η
μέτοχος FMR LLC, στις 24 Ιανουαρίου 2019
ήταν κάτοχος 2.668.800 μετοχών και
αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων Ψήφου Της
εταιρίας Fourlis ΦΡΑΚ 0,00% Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ή Ποσοστού 5,17%
ΓΣΕΕ: Φύλλο
του κατώτατου
ΗΕλλάδαστααχεδια
καναοικου ομιλου για
Παραγωγή
φαρμακευτικης
μισθού
Ελλάδα Προσφέρει ένα ιδα- Η καναδική χώρα
νικό Περιβάλλον Green Organic
γιατην παραγω- Dutchman ava- 'Οπως μεταδίδει
γή βιολογικής κοίνωσε τη Δευ- το Reuters, η Σε ανακοίνωσή
κ a v v a β η ς Τέρα ΟΤΙ βρίσκε- εισηγμένη στο της η καναδική
υψηλής ΠΟΙΟΤ- Ται σε προχωρ- Χρηματιστήριο ε T a ' ρ ε ί α
ητας Τονίζει σε ημένες συζητή- του Τορόντο σημειώνει πως
ανακοίνωσή της σεις με την ανέφερε πως αναμένει να κυ ερνησης για
η καναδική ετα- ε λ λ η ν ι κ ή βρίσκεται σε λάβει αδεια από την Παραγωγή
επένδυση στη διαφορα υπουργεια απο τις
αρχές του 2018
Ποιοι και Πώς επηρεάζονται
από τις αυξήσεις στον
κατώτατο μισ
ελληνικής
κυβέρνηση για συζητήσεις με υπουργεία της φαρμακευτικής
κάνναβης.