Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9732 . ΕΤΟΣ 35- ΤΙΜΗ 1 € . TETAPTH 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
PHMATIETHP
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 635,51 μονάδες
Ανοδος 0,76%
ΙΣΧΥΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,6%
ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3,5 ΩΡΕΣ
ΘΕΤΙΚΗ
Αθήνα-Θεσσαλονίκη
με νέα σιδηροδρομική
γραμμή υψηλών
ταχυτητων
Σελ 2
M. Ντράγκι
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Τουρισμός εκα έρωθεν
Με κοινωνική
ευαισθησία
η αντιμετώπιση
των κόκκινων
δανείων
Εθνική υποχρέωση να αγωνιστούμε
για ειρήνη και ανεξαρτησία
Περισσότεροι από 1 εκατ. Έλληνες
επέλεξαν τη Βουλναρία νια τις (φθη
νές ) διακοπές τους το 2018, όπως δεί
χνουν τα σχετικα στοιχεια του υπουρνε
ου Τουρισμού της νεπονικής χώρας
Τα θέρετρα της Βουλναρίας γίνονται
ιδιαίτερα ελκυστικά νια
διωτες, εν μέσω της κρίσης, καθώς προσφέρουν Πακέτα διακοπών με ιδιαίτερα
αντανωνιστικές χρεώσεις
Για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοε βρίου 2018, Πρώτη αγορά τουριστών νια τη
Βουλναρία αναδείχθηκε η Ρουμανία με
Σελ. 8
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
1,3 εκατ. αφίξεις και δεύτερη η Ελλ
με 1,02 εκατ. Σημαντικές αγορές νια τη
Υειτονική χώρα αναδείχθηκαν, επίσης
η Γερμανία με 832.987 αφίξεις και η
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020
Τουρκία με 580.249 αφίξεις
Συνολικά, νια το 11μηνο οι αφίξεις ξέ
νων τουριστών στη Βουλναρία αυξηθη
καν κατά 4,9% σε σχέση με την ίδια πε
ρίοδο του 2017, φθάνοντας τα 8,83
εκατ. Ουσιαστικά, με βάση την επεξερασία των στοιχείων, σχεδόν 1 στους 8
ους επισκέπτες που επισκέφθηκαν
τη Βουλναρία το 2018, αποτελούσε φι
ξη από την Ελλάδα
Αύξηση, όμως, κατέγραφε και ο εξερχόμενος τουρισμός από τη Βουλναρία
Ετσι, νια το 11μηνο του 2018, τα ταξί
δια των Βούλναρων στο εξωτερικό ανξηθηκαν κατά 7,8% υΠεοβαίνοντας τα
Θεραπεία για INTERNAT
Βουίλεκα. Πρώτη προτίμησιίανμε τους
τον καρκίνο
«υποσχονται»
Ισραηλινοί
επιστήμονες
εκατ. ταξίδια και δεύτερη η Ελλάδα με
1,3 εκατ. ταξίδια. Ακολούθησαν η Ρουμανία με 488.840 ταξίδια και η ΣερΒία
με 457.891 ταξίδια
Ενα εκατομμυριο κατι εΛΛηνες τουρι.
στες στη νεπονική Βουλιαρια, ένα κάτι
Παραπάνω Βούλναροι τουρίστες στην Ελλάδα, αλληλοστήριξη λοιπόν
Ο λογικός