Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

30

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5051

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΜΑ∆ΟΥΡΟ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΦΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

«Ήρθαν για
να µείνουν»

«Προσβάλλει
την Ελλάδα»

ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ν∆, ΜΕΤΑ
ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ
ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ, Γ. ΚΑΤΑΪΝΕΝ
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 7

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΟ∆Ι» ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΑΠΟΨΕ (7.30) ΣΤΟΝ
ΠΟΛΥΧΩΡΟ ROYAL

Η πρώτη
συγκέντρωση
Αλεξόπουλου
ΣΕΛ. 8

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

«Ιδού ποιοι
πολεµούν
τον Πελετίδη»

Τα ντεσιµπέλ

φέρνουν «ξεσηκωµό»
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΚΕΑΝΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ
ΖΗΤΗΜΑ ΑΘΕΜΙΤΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ
ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

Η ΠΟΕ∆ΗΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Για τη σωτηρία
της υγείας
ΣΕΛ. 5

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 18.00
ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

Τα εγκαίνια
µε Γιαννακίδη
ΣΕΛ. 4

14 ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Στο σκαµνί
για... «πάγωµα»
των εισπράξεων

ΓΙΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Απορρίφθηκε
η προσφυγή
ΣΕΛ. 5

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ
(19.30 ΣΤΟ ΤΟΦΑΛΟΣ)

Γόητρο
και ουσία
ΜΕ ΝΙΚΗ ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ
ΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ

Παναχαϊκή: Παράταση
στην αγωνία για
τα διοικητικά ΣΕΛ. 23-29

ΣΕΛ. 5