Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
VIDAL
Να το παλέψει κι ότι βγει
Τετάρτη 30
Ιανουαρίου 2019
Ap. Φύλλου 6272
Τιμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 l e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
Κροατία, η véa τουριστική
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΧΕΔΙΟΙΔ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ
πρόκληση για τα Γιάννενα
Στα τελη αυτής της εβδομάδας.
αντιπροσωπεια του Δήμου Ιωαννιτών 8α επισκε pael το κροατικό
Ντουμπράδνικ, προκειμένου να
σφραγισει με την ε8ipotunnan
Ενστάσεις ακόμα
και για την ισχύ του
συνεργασ| tuV Ο Περιοχών
της Ελλάδας και tng Kpoatlas.
Το έδαφος αυτής της συνεργα
σιας npoetopotnKe κατα την
του ΠρέσΒη tns
τιας στα havveva, npv ano
μερικες μερες
ΣΕΛ. 8
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ!ΑΝΝΙΝΩΝ
Ενστάσεις για την αύξηση
του κατώτατου μισθού
Ο Πρόεδρος του Ειμελητηριου
Υπουργικού Συμβουλιου, σχετκά με
τον κατώτατο μια8ό στον
Η σχεδιαζόμενη ano mv κυβερνηση εδώ και icapo, aoSnan του
κατώτατου μισθο, ακολου&ο μενη
του μσ8οο για νέους ηλικές κάτυ
τυν 25 ετών. nap, du αναμενόμενη.
μας αιφνιδασε λόγω του Ψους
ΣΕΛ. 2
Ζοφεις και τεκμηριωμένες npot σεις κατα8ete! ο Δήμος Ιοννιτών enl tou προτεινομενου Σχεδιου Ya to npo
εδρικό Διάτογμα της ΛΊνης Παμβώτιδας. μετά triv Πολύωρη συζητηση npotlko Συμβολιο
tng Δευτέρας
του αιματος στο Δ
για χρηματοδό non
από το νέο ΕΣΠΑ
Οδεύοντας προς το μέσον tg tpe_
χουσας χρηματοδοτικής Περόδου
2014-2020 neppevoupe va ylvn
ανακατανομή των κονδυλιων ano
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΤΟΥΠΟΛΙΤΗ
ΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥ
Ασφαλιστικό, λογαριασμοί
peoz orort 0
κατασχεσεις
χρηματοδότηση Που εχει δεσμευτει
και 8a κατευ8uv0oov σε άλλα no
2018 το Συμηαρασtm του Πολιτη
στην Περ4epeld Ηπειρου. σομφωνα
ώριμα moetopa εργαΖΕ. 10
| ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Τα Toeplτσανα Πήραν
πίσω το όνομα τους
Στη συνεδρι ση
κατέφυγον 219 noheg, 86 enixupnpatteg, 18 qd8eg n°λιτών και 11
αλλοδαΠΟΙ. Τα Βασικότερα npoBAhματα tg χρονιάς Που Περασε ηταν
το ασφαλιστικό-συνοςιοδοτικο. οι
λογαριασμο! ΔΕΗ κα ΔΕΥΑΙ, οι
KataoceEg λογαριασμών, α εργασιακές σχέσεις κα οι διαφορες
Πολιτών έναντι tpanumv. E. 5
του Συμβουλίου
Καλοκαίρι με «Πολυδύναμο»
την Παρασκευη 25 Ιανουαριου στο
op όφωνα η επαναφορά του ιστορκο) ονόματος «Taepltoava». ΣΕΑ 9
3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ