Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στιςΕιδήσε
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σα
μιακού και
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
Ιδιοκτήτης , εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής-Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Μητροπολίτης Σάμου: «Άγαπάμε την
πατρίδα μας εκφράζουμε την εογνωμοσύνη
Καςανι 110
Βραςει το Βάθύ!
αποτελέσματα της ακο ουθούμενης Πολιτικής των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων και ψευδών από ηλευράς υηουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ζήσαμε
εντονότερα την Προηγούμενη εβδομάδα με τις n°ρείες διαμαρτυρίας τον μεταναστών nou βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο νησί μας
Ικαρίας, όηως και noanoi άλλοι
θεός στο Έθνος μας μέσα από τους.
ανά τους αιώνες υπέρ ηστεως και naτρίδος αγώνες των Πατέρων μας, emβάλλουν σε όηους εμάς τους Ope066ξους Έλληνες an°γόνους τους, να μην
υηοστείηουμε την σημαία του καθήκοματικό προσανατοηισμό. αφορά μόνο
και μόνο
ανυηερθέτως an°τελεί εθνικό χρέος,
Πατριωτικό καθήκον και εΠΟφειλόμενη
τιμή Προς ό ους εκείνους nou θυσιά
σθηκαν σε δυό βαλκανικούς non&μους
Από την δεύτερη ημέρα της Πορείας διαμαρτυρίας των μεταναστών Που, σύμφωνα με την αστυνομια συγκεντρωθηκαν Περ nou 1.000 άτομα (Φωτό Γ Τσε βρενης)
Αρ κά KrvrienKav μέχρι το Manayapi, αφού τους συστήθηκε αηό nheup ς αστυνομίας να μην ε eneouv
στο κέντρο της nonnc. Παρόλα αυτά, όταν ολοκλήρωσαν τη διαδρομη συνέ σαν διασ οντας ακόμη μια
φορά την αλιακή της Πρωτεύουσας με τα γνωστά
συνθήματα για τον aneYK ωβισμό τους από το νησί
Δεν σημειώθηκαν έκτροηα ούτε συνέβη κάτι ανησυχτικό aand οι κάτοικοι του Boe0ύ έχουν αρ at a
Eevou στο ίδιο τους το antev μεναΑ νουν
2 ηορείες διαμαρτυρίας ξεκίνησε n npony°ύμενη
εβδομάδα an°τελούμενες κυρίως από μετανάστες
εγκλωβιστεί στο νησί
μας ηόγω των anavot ν καθυστερήσεων nou έχει
non'τικής, οι
της Ελληνικής μας Πατρ δος και δη
έναντι της Ελληνικής μας Μακεδονίας.
Συντασσόμαστε πλήρως και anon τος
με το εθνενερτήριο και ηατριωτικό κεί.
μενο των 22 Αδελφών Μητροηολιτών,
nou no!μαίνουν τον ευσεβή ελληνικό
Λαό της Μακεδονίας μας και συν θεώ
Εμείς θα δώσουμε το napov ano τα
τικά μας Νησιά. διαμαρτυρόμενοι
με αγνό και άσ0no ηατριωτισμό, για την
ΠΙΧειρούμενη αλλοίωση του ονόματος
και της ιστορίας της κατά Πάντα Ελλη,
μας Μακεδονας. Αναηαμε την Πατρίδα
μας και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη
μας για τις θυσιες των Πατέρων μας
ενθυμούμενο με ενάργεια τα όνια
του εθνικού μας nontr Κώστα ΠαΑομά
Τώμες, καρδιές, όσο Έλληνες
είστε μην ξεχνάτει Δεν είστε από τα
χ ρια σας μονά ,
σε όσους rooav, Πέρασαν, ea.ρθούνε,
ea neράσουν. Κριτές θα μας δικάσουν
ηρωί της Δευτέρας. 21 Ιανουαρίου, ξεκινώντας στις
07:20. Το κατέβασμα» των διαμαρτυρόμενων από το
ΚΥΤ είχε κατεύθυνση τ v napanlam της ηρωτεύου.
σας. Κρατώντας ηοδάδ ονς θέηοντας να δ Κουν
ηως η διαδιίλωσή τους είναι ειρηνική, οι μεταν στες
φώναζαν συνθήματα όηως Samos no good» και
«Ubere». Αρακά διαμαρτυρήθηκαν έξω από το λιμε.
ναρχε ο Σάμου και αφούδιέσοσαντην napan!ακή της
πόη c npawatono no
μική διεύθυνοη Σάμου και στη συνέχεια βρέθηκαν
έξω από το δημαρχε
αφρικανικών χωρών Που έ
επιδείξει το unoupyelo Μεταναστευτ
unnpei ς nou καταγράφουν και κνούν τις διαδικασ
ΥΠατη Αρμοστεία (για ηολλούς θα έπρεπε να
ξαναδούμε τη συμφων a nou έχει unoypapei μεταξύ
Υητης Αρμοστείας και υηουργείου αφού δεν φα νε
να λειτουργεί όηως θα έπρεπε), nou έχουν την
ευθύνη για τη μεταφορά αυτών των ανθρώηων στην
ι χρωστάτε και
διαμαρτυρία στην αστυνο
τα ερωτηματικά νια το τι θα γίνει αν κάηοια στιγμ
για ono1o5 ηοτε λόγο annGEel το κλίμα μεταξύ των
ιμετανάστες κρατούσαν ηηακάτ, στα onola avaypdφονταν συνθήματα όηως «Χρειαζόμαστε ελευθερία.
οι έγκυες γυναίκες, τα Παιδιά un°φέρουν σε κακές
συνθηκες διαβίωσης. Είμαστε άνepono» και "Αναηούμε την Ελλάδα ann xpelazouaστε την ελευθερία
μεταναστών και έχουμε όχι και τόσο ειρηνικές εκδη
ηώσεις.
Εδώ ηρέηει να σημειωθεί ότι δεν είναι άμοιρες ε
θυνών ΜΚΟ nou ειτουργούν στη Σάμο σύμφωνα με
όσους γνωρίζουν τι κρύβεται nio από τέτοιου είδους
καταστάσεις, με Πορείες και διαμαρτυρίες nou éxouv
αρνητικό αντίκτυπο στο νησί μας, δημιουργώντας KNμα δυσφήμισης στον τόηο μας.
δ λωση του Σεβασμιωτάτου Μητρ°no.
ηρώτη nopeia ηραγματοποιηθηκε νωρίς το βράδυ
μβρίου 2018 με elovn» συμμετοχή, Πε.
Μετέφεραν τα Προβλήματα
των αστυνομικων
στην ηγεσία της ΕΑΑ Σ
Ta atio τα n on otman των υη τον Νομό Αστυνομικών σ nv Αστιν μική
a e veanc του Ενω nc Αστυνομικών Υ αλ Μ ων του αι ο αντιστ ος
pinou 100 ατόμον, όταν ξεκίνησαν ο. Πρώτες βροχές
στο νησί μας. Διαμαρτύρονταν να τι
ωσης στο ΚΥΤ με κύριο σύνημα «Samos nogood».
Την επόμενη ημέρα. Τρίτη, 22 Ιανουαρίου, enlxrρησαν το ίδιο αλλ με μεγαλύτερη συμμετοχή nou
ηρώτη μεγάλη ηορεία με συμμετοχή 500 ατόμων
Ησυνέχεια στη σελ.9
Κατα Πλειοψηφια Ψηφι τηκε
ο Προ υπολογισμος του Δημο για το 2019
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ήταν τόσο απλό!
σε διαδοχικές συναντήσεις που είχαν στην Αθήνα με την ηγεσία της Ελληνικής
Με τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης, ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο που Πραγματοοηθηκε
την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, ο Προϋπολογισμός του Δήμου Σάμου.
ζουμε εξαρχής
μου του κράτους θα ηρέπει
ναυτικού nou έγιναν τ
συμμετέχοντες αστυνομικοί όο μόνο
δικότερα, ο npoun°λογισμός ψηφίστηκε από 1
υμφωνία των Πρεσηον an°τελεί νό.
για την εκτός
έδρας μετακίνηση, αλλά τους napaΚΡατήθηκαν από ηρόσφατη μισθοδοσία
.Λαϊκής Συσηείρωσης-και της 'Ανατροηής,ήφισαν
όχ. Υπέρ του Προϋηολογισμού ψήφισε ο επικεφαλ
της Αδέσμευτης Κίνησης Πο τών κ
από τις δύο χώρες, ξεκινώντας από τον ΟΗΕ, υπό τ
της επιστροφής τους, Προς | Βασικά εη!xe!ρήματα κατά του
Περικοηή των κρατικών δαηανών καθώς και η
προκαταβο- n
nou Ασφαλείας non ano το
υ. Για το θέμα υπήρξε
οικονομική αυτοτέλεια της τ
του 2019 ύψους 49.934.179,4
nou EIO60ης σημαίνει ότι με έναν αμετάκλητο τρόΠΟ
μεγαλύτερο μέρος των δαηανών αφορούν μισθοδοσίες, λειτουργικά έξοδα
να έρ
Εμανουη
τους αστυνομικών, με σχετική eniKEiικεφαλής της "Δράσης. Ενότητας, Προο.
λαγές στο σύνταγμα. Η γειτονική χώρα
έον θα έχει
χαρακτηριστικά, αφού το 77% αφορά δαηάνες ενώ
Ενας άνορωπος για ολες τις εποχες
Παραίτηση από τον Υ-Υ
Υποδοχής-Ταυτοποίησης
σημείωσε ότι σε οα τόσο τημαντι nouveo τικοί
θα είναι το επίσημο όνομα της χώρας και έτσι θα τ
όλες οι χώρες και όηοι οι διεθνείς οργα.
σύμβουλο. Από την πλευρά του ο
Λαϊκής Συσπείρωσης-κ. Κώστας ΤΖίχας σημείωσε ότι
εκδοθούν από τις δύο χώρες τα αντίστοιχα διατάγματα
ίζει η νομοθεσία. Αν και η δημοτική αρχή έχει
νύσει ηάνω από 4 χρόνια enteioc, n
bei δια.
αδιαφορία, Που έχει επιδείξει, έχουν ως anotehequa
νησί μας όλο αυτό το διάστημα-ανα
ι να υηάρξει διεκδίκηση για nnnon κρατική
κών anootonov nou κάθε χώρα έχει στην άλλη.
ΠΛέον θα υηάρχει ηρεσβεία της Ε
δων είναι από τους Πολίτες και τ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 26), της
n ano60xri napaitnonc nou υΠέβαλλε ο μέχρι χθες γενικός
niKric αυτοδιοίκησης. Από την Πλευρά
του ο εniKepannc της Αδέσμευτης Κίνησης Πολιτών
Σάμου κ. Αντώνης Σίμος είπε ότι θα
npounonovoo napa τα ηροβΜματά του γιατί, Παρ
ηροτεραιότητε
ς και τόσες Προτάσεις, τις οποίες
υπερψηφίσει τον δημοτική
αρχή δεν έχει μηει στη διαδικασία να ανα
- στη θε
UX0ηόγια, θα Πρέπει να υπάρξει τρόηος αντι.
διαδικασία Με τη θέση σε σχύ της συμφωνίας
μία εξάμηνη Προθεσμία nou αφορά τη xphση συμβόλων της αρχαίας Ελλάδας ή της Αρχαίας Ma.
κεδονίας στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό
θέματα στο δημοτικό συμβούλιο, ηροκειμ
μετώησης των ηροβ ημάτων με βάση τα σημερινά
ξεκινά και
και κατ' επέ.
η της η δημοτική
Enionc, n Ανατροηή έθεσε μια σειρ ερωτημάτων
μεγάλα ζητήματα nou anaoxonouv το νησί και ειδι
τισμού-ενώ
αρκής, nou έχει ως an°τέλεσμα τη χειροτέρευση της
Δυστυχώς, ο npounon°γισμός αυτός αντικατοπτρί
εδώ και 4 χρόνια, αλλά και την ανυηαρξία οράματος.
χων ΧΥΤΑ, Που δεν έχει άλλη ζωή, ηώς θα λειτουρ
Γκουγκουλής, Πριν βρεθεί στην
Πρόσφατη eeupanyKn» eton nou
κατείχε είχε δημιουργήσει πλούσιο
IKatomof- ανακυκηώσιμων
ύηου υπάρχει σταθμοί και σε
δημιουργηθεί ένας
είναι η εησημη
σημαία της ηΓΔΜ, αφού με βάση τ
δημιουργηθούν νέες ΜΕΛ (Μονάδες επεξεργασία
ίδατε nooo anno ήταν: Μα τόσο-ανόητοι»
Πρώην ηρωθυηουργοί της Ελλάδος: Ox, αλλά κανείς
προέδρου της Βουλής.
λικά θα λειτουργήσουν οι
Η συνέχεια στη σελ.
λόγω της θέσης του στο υηουργείο Μ
να ψηφίσει τον npounon0γισμό, ο onoloc θα έηρε
μας με διεθνή a

Τελευταία νέα από την εφημερίδα