Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

28

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2474

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (18.00) ΣΤΟ «ROYAL» ΑΠΟ ΤΗ «ΓΝΩΜΗ»

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Θεµατικό πάρκο
πολιτισµού

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
Π. ΤΑΤΟΥΛΗ ΚΑΙ Α.ΚΑΡΑΒΟΛΑ
ΣΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΣΕΛ. 4

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

∆έχτηκε τις ευχές
του κλήρου
και του λαού
ΣΕΛ. 5

Εκδήλωση για τον
Χρήστο Ι. Χριστόπουλο
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Ν.∆. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΕΛ. 2

«Μαρσάρουν»

για τα ηλεκτρονικά ραντεβού
∆ΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΕΛ. 46

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(6.30 µ.µ.) ΣΤΗ ∆ΗΜ.Τ.Ο.

ΣΠΟΥ∆ΑΙΟ ∆ΙΠΛΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ο Αυγενάκης
στο Αίγιο

Απόδραση
τετράδας

ΣΕΛ. 6
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ

∆ιασφάλιση
κύρους και ορθή
απονοµή ΣΕΛ. 7

ΟΙ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΜΕ 96-89 ΚΑΛΥΨΑΝ
ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ
n Παναχαϊκή:

∆οκιµασία µε Ηρόδοτο στην Κρήτη (15.00)
Χρυσός βαθµός (0-0) στο Μενίδι
n Απόλλωνας: Αδίκησε τον εαυτό του στο Μεσολόγγι ΣΕΛ. 19-33
n ∆ιαγόρας: