Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EAT..) Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτη ης-Εκδοτης. Δ
θ της ΒΑΣ. ZE BA-Ero 450 . Αρ. Φ λλου 1 1401 T μή 0 60 ευρω . Παρασκευη 25 1 ο αρ ου 2019
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗΝ
ΤΗΝ.. ΜΑΚΕΛΟΝΙΑ ΠΟΥφΕΥΤΕΙ
cnon κατα την onolO KhtiΣΙΩΠΗ: ΝΤΡΟΠΗ
To'ιολιουχοληοχαράλαμι| |RYPIE ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ!
τος τη μνήμη του Πολιούχου της Αγίου
Xapoldiganoug την Κυριακή 10 Φe
| μία συγνώμη αυκή θα iogin στο δ.mekfg, ocrv οργής
evon Ku Yo. να Yivu mo οαφής ουν βαριά κατάρα
Η ΟΠΟΊΑ ΑΝΟΧΗ ΝΑΣ ΣΤΟ SEIOYA INA ΠΡΟΓΟΝΊΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,
Έτσι nou navε οι ΑΝΕΛ
θα λαλήσει στο τέλος
ΜΕΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ,
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ
Γράφω to άρ0po rovtuv. nao' όλη από την φύση pop.
turto, eva στην Βου, την αντίδραση της λευτυαςμετριότη.
συμβολαιογραφική νότητας tou ελλην- ταλάβαιλουσιοιά
Πράξη του ξεΠουλή. ΚούΜαού, από μια ροχα αμειβόμενα
νίας μας, κατο!rveφίας κυνικών
αΥλα?ζουν με διο
Καμμένος