Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 25/01/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7031
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Αεροδρόμιο Μακεδονία:
Νέο σύστημα για λιγότερα προβλήματα από
Βορείου Ελλάδος
Πώς διαμορφώνονται
θρίλερ 10 ημερών
γιαΜΥ
ολα τα κλιμακια του κατώτατου μισθου
Προστασια
Πάνω από 890 φαίνεται Πως θα «κλειδώσει» η αύξηση του
κατώτατου μισθού. Πώς αναπροσαρμόζονται οι αμοιβές για
700.000 εργαζόμενους και ανέργους. Αναλυτικά, τι ισχύει για
όσους λαμβάνουν επίδομα γάμου και Προσαύξηση μισθού λόγω
τριετιών.
της ακατοικιας
«Κλειδώνει» στην Περιοχή Των
50 ευρώ, Πάνω από 8%, η
αύξηση του κατώτατου μισθού
Η υπουργική απόφαση αναμένε
ται να οδηγήσει στην αναπροσα
ρμογή μισθών για περισσότερο.
υς από 400.000 μισθωτούς του
ιδιωτικού τομέα των on0ων οι
αμοιβές καθορίζονται με βάση
τα κατώτατα όρια, θα υπογραφεί την ερχόμενη 43δομάδα
ΥΠΟΙΚ Επεξεργαζόμαστε Προτάσεις
για την Προστασία Των έντυπων ΜΜΕ
Με στόχο την Προστασία των έντυπων μέσων
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι
Πλογουλίετάλλων ηρίζοντα σε ανάλογες
της Πολυφωνίας. Του Πολιτισμού και Της ΠΟότητας Του δημοσίου διαλόγου, το Υπουργείο
Οικονομικών βρίσκεται σε ώριμο στάδιο επεξεργασίας προτάσεων οικονομικής ενίσχυσης
σε εθνικό και Τοπικό επίπεδο
Πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και
είναι συμβατές με την νομοθεσία της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Είναι δε σχεδιασμένες στη
βάση αυστηρών, στοχευμένων και αντικειμενικων κριτηριων
ρα, uno poon
οι ονοΤου δημοσ υδιολογ μού και ηςη
τοκο ωτο
An φα
για τα οανεια
σε ελβετικό
Φραγκο
κατείχαν Τρόφιμα διοτήτων του, θα
Ο ΕΦΕΤ, στο υπ' αριθμ
πλαίσιο των αρμο- 01-2019 ΑΠΟφα. Το ΔΣ του ΕΦΕΤ μη κανονικά, νοθ. συνεχίσει τους
διοτήτον Του, θα σης του Διοικη- απέρριψε 14 Περι- ευμένα, μη ασφα- ε ν T a TI K o ύ ς
συνεχισει Τους
ε ν T a TI K O U ς Του ΕΦΕΤ, με την σεων κατά anop- ληλα ή μη συμμο- επιβολή διοικελέγχους καιτην οποία καταλόγισε άσεων επιβολής ρφούμενα σης ητικών κυρώσεων
επιβολή διο
ητικών κυρώσεων κού ύΨους 98.700 προχώρησε στην καταλληλότητας σφάλισητηςΠΟΉ
με σκοπό τη δια- ευρώ σε 7 επιχε- επιβεβαίωση της και κανονικότ- ότητας των Τροσφάλιση της noi- ρήσεις Τροφίμαν, επιβολής Τους, ητας.
οτητας των Τρο- ο οργανισμος υψους
Σε συνέχεια της εξής:
Συμβουλίου πτώσεις ενστά- λή και ακατάλ- ελέγχους και την
Ο κίνδυνος
Αριθμοί ενανΤΙον
προστιμων
σεεπι)(ειρήσεις
Πρόστιμα συνολι. Προστίμων και Προδιαγραφές με σκοπό τη δια
στην οικονομια
αθώς Ο ΕΦΕΤ, στο
διαπιστωσε ότι Πλαίσιο των αρμοενημερωνει για Τα
ευρω,