Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 25.01.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6211
Τι είπε ο υπουογος στα μέλη της Διυο ούς Επιτροπής Παραγωγής
Η Ελλάδα απο τα μα 00χρόνιο εθνικό σχεδιασμό
Εν συνεχεία θα γίνουν οι διαπQαγματεύσεις για τα
αυτά θέματα
ια στοιχεια που XQ1νουν τα 001α προστασιας για α κατοικια
Το σχέδιο νόμου πρέπει να έχει γραφτεί έως τις 15
Φεβρουαρίου. Εν συνεχεία θα γίνουν οι διαπ
τεύσεις για τα καυτά θέματα. Σε 10 ημέρες θα δώσουν
οι τράπεζες στοιχεία για τον αριθμό των δανειοληπτών
που μπορεί να επιδοτηθεί.
Την επόμενη
ραγμα
υπογραφες για
ατώτατο μισθό
Ραντεβού για τις 15 Φεβρουαρίου έδωσαν θεσμοί χαι
Χυβερνηση για την έναρξη της ουσιαστικής συζήτησης όσον
αφοοά τα δύο καυτα θεματα του νεου πλαισιου πο)στασιας
της ποο)της ΧατοΙΧιας απο τους πΛειστηριασμους.
υπογράφει η υπου07ική απόφα
ση για την αύξηση του κατώτα
του μισθού, όπως ενημέρωσε
τους εκποοσώπους των δανειστον η υπουQ70ς EQγασίας
σιόγλου
ΑΕΔΑ: Με επενδύσεις
€281 ε ατ. Φτάνει το αέριο
z τη συνάν
Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι στην
συναντηση με του
γείο Διχαιοσύνης οι εκπρόσο)που τον δανειστον έδωσαν
εντολή στα χυβέρνητιχά στελέχη να έχουν έτοιμο το concept
λη000ηκε το μεσημέρι, σύμφω)το βράδυ στο ντουονα με πληροφορίες, η υπουργός
E07ασίας ενημέρωσ
εκπροσώπους των θεσμών
προχθέ
εμπε100γνωμονων και την (nonλήροση της διαδικασίας διαβούλευσης. Τους ενημέρωσε,
επίσης, ότι η τελική απόφαση
αύξησης θα ληφθεί την εQx6μενη εβί)ομάδα, οπότε θα υπογ!αφεί η σχετική υπου!γική
Στελέχη της ΕΑΕΥ στη
συνάντηση τωνδιαχειοστών
νδοογονανθου ων της ΕΕ
ΙΙαπόφιση από την ίδια.
Το επενδυτικό πλάνο της πενταετίας 2019-2023 για την
επέκταση του φυσικού αερίου σε επτά περιφέρειες της
χώρας όπου θα επιδιωχθούν 45.800 διασυνδεσεις νοιχοκ
νοιών κι επιχειρήσεων σε 24 πόλεις παρουσίασε η νέα
διοίκηση της Δημόσιας Επιχειρησης Δικτύων Διανομής
Όπως σημείωναν
1,0%,ασίας
οπή επανέλαβε ότι είναι συμφτης Ελληνικ
για την ασφαλεια στις υπε
ν αύξηση
αυτή θα πρέπει να είναι ποοσεκτικήΣτο πλαίσιο της
ενημέ0)σης, έγινε ανταλλαγή
οικονομι υον χαι νομικων
ριστι
ταστάσεις υ
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ)
συμμετείχαν στη συνάντηση
του EUOAG (European
Union Offshore Oil and Gas
Authorities Group) στις
Όπως είπαν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδοος της εταιρίας Σταύρος Ραπτόπουλος και η διευθύνουσα
σύμβουλος Στεφανία Μοσσε ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ε
περιφερειες της χωςας και
οποίες εχει τις άδειες η ΔΕΔΑ ανέρχεται συνολικά σε
°γονανθράκων
Στις συναντήσεις του φορέα,
οι οποίες διοργανώνονται
από τη DG ENERGY της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
παοιοπανται εκπροσωπου
των αρμόδιων αρχών από
όλα τα
ράχτια δραστηριότητα στην
ερευνα και εξόου η υδρογονανθράκων
πέετασης του δικτύου διανομής σε επτα
1 συνολικά 24 πόλεις για τις
καν θέματα σχετικά με την
αναφορά θεμάτων ασφαλείας, την επιβολή
κυρώσεων και την α ιολόγ_
ηση της οδηγίας 2013/30/EU
υρές, αναφουχά με τη διαδιχασία που αχολουθήθηκε χαι
την επίαοαση της αύξησης του
κατώτατου μισθού σε βασικά
μεγέθη της οικον
EXCIT.
ευρω.
ηράτη-μέλη με υπε