Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

31,4%

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5047

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΣΤΟ «ΠΟ∆Ι»

21,6%

«Μας ξεκληρίζουν»
Ηχηρό µήνυµα χθες στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, από
ελαιοπαραγωγούς και αγρότες της Αχαϊας, που διεκδικούν την αναπλήρωση του χαµένου εισοδήµατος µετά τα
σοβαρά πλήγµατα που υπέστησαν από το δάκο και τα
ακραία καιρικά φαινόµενα.
ΣΕΛ. 8

ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ (14.30) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΗΣ «RASS» ΓΙΑ ΤΟ in.gr

Στις 10
µονάδες
η διαφορά
Ν.∆.-ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 3

ΑΠΟ Γ. ΚΥΡΤΣΟ ΚΑΙ Μ. ΚΥΡΚΟ

Συζήτηση
για το µέλλον
της Ευρώπης

Ωρα µηδέν
για τη Συµφωνία
των Πρεσπών

n ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
n ΤΙ ΕΙΠΑΝ
ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΕΛ. 3

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆ΙΕΠΡΑΞΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΘΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Πάτρα:
Επιτέλους
άκαπνη πόλη

ΤΣΙΠΡΑΣ: ΦΤΑΝΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΕΛ. 7

ΝΕΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι µέτοχοι προχωρούν...
ΣΕΛ. 21-27

ΣΑΜΑΡΑΣ: Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΕΛ. 4-5