Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρασκευή 25
Ιανουαρίου 2019
ΑΟ φύλλου 6269
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr l www.neoiagones.gr
ΔΗΜΟΣΖΙΤΣΑΣ
Η Αυτοδιοικηυκή
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο Β. ΜΑΣΑΛΛΑΣ
Euvepyoia για το Π.Δ.
Η Αυτοδιοικητική Συνεργασια στην
Zroa κατα8έτε τις απόψεις της Ya
το Προεδρικό Διάταγμα Υ α την
ΠαμΒίτιδα.
Σημειώνει οτι «δεν undpxu εηαρκής
πληροφόρηση των τοηΚίν φορεων (Αυτοδιοίκηση ΕΠιστημονικά
Ειμελητηρα, Πολίτες) για τη δια
κασk εκπόνησης του Σχεδου Δια
χε ρισης, και ότι το ΠΔ «exe
καταρτισαεί χωρις να ex ολοκληΑνακατατάξεις
"Sh στο ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑ
τα5 ος σχεδιασμος της ευρύτερης
περιοχής».
ΚΚΕ ΓΙΑ ΒΙΟΑΟΠΚΕΣ ΚΑΛΑ
«Εργαλείο» για ανυαγροτική
ΙΕΤΕ ΕΣ
Πολιτκή
Από την τομεακη entponn luavviνων-Θεσπρωτίας του ΚΚΕ εκ808nKE
«Η Διε08υνση ΑΥΡο Οικονομας Περιφερειας Hne ρου δημοσίευσε npNAlyeg μερες την ηροσκληση του Ynoupyoou ΑΥΡοτικης Ανά
τικής
τη δημόσια δαπάνη να ανερχεται
στο Ποσό των 1.321.000€. Σ.4
Παπούλια. συν
Ο Δήμος Παγωνου ΠροσανατολΖΕται στην ιδρυση ΚΑΙ λειτουργια
vn, με σκοπό την ανάδε1Sn σελβον
της σογχρονης Πολιτικής στορίας
και της npoon!κότητας του τ. Προέδρου της Ελληνικης Δημοκρατιας
K. Κάρολου Παουλι.
Sevg nou οδηγησαν στο «spazoo. το ΚΙΝΑΛ με τη ΔΗΜΑΡ
ΣΕΛ 8
18 νέους υπογήφιους
παρουσίασε ο ΣΠ.
Plzor!ουλος: «Ο δικοί
μας απόστολοι »
Δύο συναυλίες σε κα άματο
Πνευματικό Κέντρο
Δ00 συναυλες με σημαντικούς
EKnpoownoug της ελληνικής μουσικης απόλαυσε το γιαννιώτικο κοινο
στις 19 και 21 Ιανουαρου, στην
κατάμεστη α ουσα του Πνευματικο)
Kevtpou.
Τους 40 unopraploug neppe penK00g
συμβούλους ΕΧΕΙ Πλεον, η μοναδικη
Παράτα5n nou ενοψει τον εκλογών
του Προεδρου του
πνευματικου κεντρου, κ. Κυνστα
Za88ατο 1971
για το κοΝΟ, ένας από τους σημα
ντικότερους Κρητικούς τραγουδοΠοιούς-ερμηνευτές κα. συν8έτες της
εποχής μας ο Λουδοβίκος των
Avwelu , και η κορυφαία διε8νοος
φημης ερμηνευτρια Alexandra
ρου, ΕΧΕΙ ΠΡ χωρησει σε αυτό το
Βημα της εκλογικής διαδικασίας
Οι «Opizovreg Hnelpou» του ΣΠ0pou
Przonounou napo okoav σημερα
τους 18 νους unomopug nepkpeρειακούς συμβούλους Που ηλ8α, να
ηροστε8ουν στους άλλους 22 nou
ebav ανακοινω0ει στις 12 ΔεκεμβρίOu.
, με ελε08ερη είσοδο
Η πρώτη του φορέα
Διαχείρισης Παμβώτιδας
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 11A TO 11' Δ
ΣΕΛ.9
ΣΕΛ. 5