Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 272 18
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210
www.dimoprasion.gr
Προβληματισμοί
του ΕΒΕΠ νια τις
10 εκατ. ευρω yia
μικροπιστώσεις
Με συμφωνία Eurobank και ΕταΕ
Τις εντεκα α
χειρήσεων, στο πλαισιο του προγραμμα
ος της Ευ!ωπαϊκής Ενωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καιν
νησης χαι αποκτησης παγιων στοιχειων σε
τη φετινή χρονιά η κυβέρνηση, σύμφωνα
10 EuQωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
με0νακαι Βυ μηχανιχ E-EA AA 2
υς, με δυσκολία πρόσβασης στη χρημα
τοδότηση αλλά και στην αγορά εργασία
Στόχος είναι οι χοηματοδοτούμεν
να αναπτύξουν την επιχείρηση τους δη
χτασης εκατομμυρίω
τασης συμφωνίας, συν
πως αναχ
10 εκατομμυρίων ενο, για τη
χρηματοδότηση από την
Teάπεζα πολύ μιγιαττη
φωνία το ΕταΕ θα παρέχει εγγυήσεις
προς την Eurobank προσφέροντάς της τη
δυνατότητα να διαθέσει μικροπιστώσει
προς τη Eurobanké eo ο επιστη τη
Ίμιτς:
μινγο ντας νέες θέσεις ση δημο
«Ειρηνη
δοσουν μια νέα επιχείρηση δημιουργώ
ντας τη διχή τους θέση εργασίας. Πέραν
της χρηματοδότησης μέσω του προγράμμα
την κάλυψη δαπανών κεφαλαίου κίφ1nia μεσα απο τη
Συμφωνια των
Πρεσπών»
στήριξης χαι καθοδήγησης (υπηρεσίες
αποχ/νειστικη συνε
Ο θεσμός της μιχρο-πίστωσης (mic
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή
σεων, ο Μάθιου Νίμιτς ουσιαστικά απορρίπτει το επιχείρημα περι ουνατοτητας
επαναδιαπ!αγμάτευσης της Συμφωνίας
των ΙΙρέσπών, αν αυτή δε
σημερινή στην Ελλάδα με
την ανάγκη ε
σχυσης της απασχολησης, μπορει να οη
λούς αυτ°απασχολούμε
νους και να προσωπικός απεσταλμένος τ
σεις. Η νέα συμφωνία εντάσσεται στη
έα του ΟΗΕ στις συνομι
μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ, πρέσβης Μά
της υγιους επιχειρηματικοτητας, ενω ε
ζας να συμβάλλει στην αναχ
ποψη, μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ,
Σε Πλήρη
κυριοτητα του
Δημοσίου 2.330
αρχαιολογικά
ακινητα
ΑΠΟ #euroboom σε #eurogloom
προτυπα εκπομπων οχηματων, η ιτα
τερες αποδόσεις κατά κεφαλήν ΑΕΠ από
ικονομία βρίσκεται σε αναταραχή καθώς
καετιες χαμηλης αποοοσης» εχτιμα
αντιπαράθεση με
Στη δημοσιότητα έδωσε την Τρίτη
το υπουογείο Πολιτισμού τον πλήρη κατάλογο των 2.330 ακινήτων α!χαιολο
περιφέρεια της ευρωζωνης χαι τωρα
αυτή (η ευρωζώνη) αρχίζει την 3η δεχαε
ιαμαρτυοιες αναχα
eurogloom και τα στοιχεία για το ΑΕΠ
που επίκεινται πας δημοσίευση αργότε
αιωσο
χαι η επιβράδυνση της ΕΝΑ
κινας χαι οι περιορισμοι στι
με απόφαση
του07ου Οικονομικών και του ΚΥΣΟΙΠ
και βρίσκεται ανα!τημένος στην διευθυνση https://www.culture.gr/el/informa.
ion/SitePages/view.aspx?nID-2553
πλη!ώντας έτσι τις τεχνικές προϋποθέ
Handelsblatt: Η Συμφωνία των
Πρεσπων ευνοει την στα ερ οτητα, την
ασφαηεια και την οικονομια
ις της ύφεσης. Η Γερμανία φαίνεται
Κάποια από τα «άγνωστα» που μεταση και η ευοωζώνη, που διαμορφώθηκε
lavouaQ10 του 1999, μπορε
οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σε άρθρ
μούπολης, το Ωδείο Καλαμάάλλης κάμψης», σημειώνε
περιοδικό.
Μακεδονικό διχάζει τόσο βαθιά την Ελλάδα», αναλύει εκτενώς το ζήτημα που προκαλεί
τας χαι πολλά άλλα αρχαία και νεότερα
μνημεία π
τόσο έντονα συναισθήματα και αντιδράσεις όσο κανένα άλλο στην Ελλάδα και το οποί
Ωστόσο, ο ανταποχυτής της γερμανικής εφημερίδας στην Αθήνα, χάνοντας αναφορά
τάζει γιατί η συμφωνία των Πρεσπών είναι σημαντιχή για την ευρύτερη πε
ο «εκτός Βαλκανίων συχνά πολλοί περιγελούν και δεν κατανοούν»
«Δεν αρνηθήκαμε ποτέ να δώσουμε
στην δημοσιότητα τον χατάλογο, έπρεπε
όμως να σταλεί στο υπουργείο Οι
ιασχο, η ανάπτυξη του ΑΕΠ στην ευρωζώνη έχει μεν
πίσω σε σχέση με άλλες προηγμε
ς διαμάχης, αλλά και στο συλλαλητήριο, προχωρά σε μια δ
ια την σταθε
υρσίνη Ζορμπά, σε συνέ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα