Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Η ΣΗΜΑΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ
ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ
[email protected] Της ουτκέν tpu0ης οιην Aeqvo για
nbien Douc, κατάΟεροννοχου.δυοουντη
Ο Τους.
ΤΗ ΓΑΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
τους Το ξέρουν, nol1ς φορες μόλιστα το ξέρουν mincpa
ελλην ομου, μην αγνοήσετε tov Epton, nou op tpuot στη
(ond try ΚΑΘΗΜΕΡΟΜ THE KYPAK( 20.1 2019)
ano note o
ΨΗΦΙΣΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΊΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΟΝΊΑ ΤΟΝ nPEfnON
Του στο ελλην κάτη Opope
nate, co.laΤου την η pooun lla
piou 2019.
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΣΗ Τ Σ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ nPEn N
ΒουλευΤών ου ΣΥΡΙΖΑ σε όλη Τη χορο» και Yo-αεροδεξιές
ΗΤΑ κο, η