Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
OPAKIKH
Η φταχότερη Περιφέρεια
της χώρας η Αν.Μ-ΘράκηEPOEL
ΑΓΟΡΑ .
ΠΕΜΠΤΗ 24 lovoopiou 2019
Ετος 250
. Aa φύλλου 1219 e Ευρώ 0,50
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΟΡΑΚΗΣ
rpopci« r. Nrcadou 3, 69100 Koornd Τηλ. και fac : 25310. 26500, ernat [email protected] a gr, www.thrakikiagoragr
Σύσκεψη στο υπουργείο
ΑΥροτικής Ανάπτυξης για τους
βαμβακοπαραγογούς της Θράκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
yubconi3498
umanoo:
πορσι το δημόσιο
onton μι τα 313,495
δισ. ευρώ στο Ταος
μήου, το 2017.
Tpimo 20180.
Τήρυ πρωτογενές
πλεόνομα στη rNP
κή Κυβέρνηση dgouK 3,842 δο. ευρώ
TOY TPio 2017.
την ΕΛΣΤΑΤ, αυτό
διαφέρε, από το
Αναζογόνηση ΒΙΠΕ
με επενδυτές και όχι
μηής. Στο τελευτα
0, μα ουρά από δοΕξασφαλισμένη "Ουνδεδεμένη"
ma όλους τους Βαμαακοπαραγυηούς Του Δήμου
επίτροπο αΥροτικών
θεΡάτον και θα του ζητήσει
λόγω κλιματικών ouve7κών να
φορετικά από ό,n
Σταύρο Αραχοβίτη
. Οον αφορά Τις απου μιώσεις,
Οκ,Αραχωβίτης Είπε πως τις 28
απολημίωση τον αγροτών.
Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, στη
συνέχεια θα εξεταστεί
περίπτωση αποξημίωσης
των αγροτών της Θράκης
ουναντηθεί σης Βροξαλες με Τον
αν είνα αυτοι Μακεδόνες |
ΘΡΑΚΙΚΑ, ΣΕΛ 3
TOTE quiSTI είμαστε !
Αλλάζουν
διαδρομές
ξε-ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΗ", η νέα πρόταση
του Τάσου Βαβατσικλή
Από τέλη Ιανουαρίου-Φεβρουάριο TOMrtr
στον Έβρο οι
διακινητές
οι χρηματοδοτήσεις για την Κ.ΑΛΟ
Από Τον
Χριστόδουλ0ST opions:
"Χρειάζεται ισχυρό brand
name η Π
Έβρο, στο Θρακικό
Πελαγος και στην
εια ΑΜΘ
περιοχή του Δατα
φαίνεται πως έχουν
μεταφέρει τη δράση
τους διακινητές
Οικονομία, ΣΕΛ 20
Τριετής φυλάκιση
με αναστολή στον
Πρόεδρο του
Οικονομια. ΣΕΛ 21
Συλλόγου
ασφαλές πέρασμα
Πολιτική, ΣΕΛ. 7