Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 24/01/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7030
27 χρόνια
Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ανακαμπτουν 01 0απανες υγειας στην Ελλαοα
Βορείου Ελλάδος
σε βάθος τριετίας Το ποσοστό αυξάνεται σε 36%
κίνητρα 120&a
για επεκταση
των βιολογικών
Ενας στους δύο Ελληνες
wEnonuv CEO βλέπει ανάπτυξη
Το 23% των Ελλήνων CEO Που συμμετείχαν στην έρευνα της
PwC δήλωσαν «ιδιαίτερα αισιόδοξοι» για τις Προοπτικές ανά.
πτυξης του οργανισμού τους στους επόμενους 12 μήνες ενώ
σε βάθος τριετίας το ποσοστό αυξάνεται σε 36%.
Σχεδόν το 30% των επιχειρ.
Στην Αθήνα ο επίτροπος
X. Στυλιανίδης
ηματικών ηγετών εκτιμούν
ΟΤΙ η παγκοσμια οικονομικη
αναπτυ
Eurobank
επόμενους 12 μήνες
ποσοστο σχεοον εςαπλασιο
σε σχέση με Το αντιστοιχο
5% που καταγράφηκε την
περασμενη χρονια
Ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ΕΠΙΤροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων,
θα βρίσκεται στην Αθήνα και Την Πάτρα στις
24 Ιανουαρίου και 25 Ιανουαρίου αντίστοιχα.
υγκεκριμένα, στις 24 Ιανουαρίου και ώρα
18:30, ο Επιτροπος κ. ΣΤυλιανίδης θα συμμετάσχει σε δημόσια συζήτηση για ΤΙς ευρωπακές εκλογές του 2019 και Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Την οποία οργανώνει ΤΟ
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ
στο Ωδείο Αθηνών
>>( 3η
ΕταΕγιαμ
έως€25.000
Ξεκινούν το απόγε- Οι συναντήσεις θα Τα θέματα αυτά, κυβέρνηση
υμα οι συναντήσεις πραγματοποιούνται όπως και εκεινα της
του οικονομικού στο κΤίριο του uno- T O Π ο θ έ Τ η σ η ς Τα κλιμάκια αναμέ- της 11ης Μαρτίου
επιτελειου με τους υργειου
επικεφαλής Των κλ- οσύνης μετην ενα- τέων στο Δημόσιο μείνουν στην Αθήνα εκταμίευση των
μακιων
θεσμών
αξιολόγηση της συζήτηση θα αφορά λούν, σύμφωνα
n°ρείαςτης οικο- στα χρηματοΠιστω- κυβερνητικούς Πος Του onoiou aTouv η ΕΚΤ και
νομίας στο Πλαίσιο τικά («κόκκινα» Παράγοντες τα μετέχει στην ano- ευρωηαϊκές εθνικές
της μεταμνημονια- δάνεια, νέο σχήμα σοβαρότερα μεταξύ στολή) θα εκδώσει τράπεζες), θα δημοκής Παρακολούθη. Που θα αντικατα- των 16 δρασεων σχετική αναφορα σιοποιηθεί στις 27
σης, μεταδίδει το στήσει τον «νόμο nou καλείται να ενώ η έκθεση της Φεβρουαρίου
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
πής, με βάση την
onoia To Eurogroup
Δενθαυπάρουν
Δικαι- γενικών γραμμα- νεται να παρα- θα εγκρίνει την
ρκτήρια στις 17:00,
Την ενώ στις 18:00
έως Την Παρασκεun. Αμέσως μετά,
το ΔΝΤ (εκπρόσωANFAs και SNPs (τα
κέρδη από ελληνικά
ομόλογα που διακρκαι Των αποκρατικοειον
Η ατζέντα των τραπεζιτών
στα ραντεβού με SSM.
θεσμους
Κατσέλη»)
υλΟΠΟΙησει
η Ευρωπαϊκής Επιτρο-