Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ
ΣΤην ανάγκη να υπάρξει εφαρμογή
των συμφωνηθέντων και να τηρηθεί
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ
Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν
θα ανεχθεί το ξεπούλημα του
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στην αναγνώριση Της εξαιρετικής
προσφορας του ανθρώπινου δυ
ναμικού, του ΕΚΑΒ, να προσφέρει
ανεκτίμητες υπηρεσίες εστίασε ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
ονόματος της Μακεδονίας,
μεταρρυθμιστικό μονοπάτι, αναφέρθηκε μεσοβδόμαδα ο Ευρωπαίος
επισήμανε ο πρόεδρος της
Επίτροπος Pierre Moscovici.
ΔΕ Γιώργος Πατούλη
Σελ.2
αρίου 2019 . Αριθμός φύλλου 929 . 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΦΑΝΙΖ
ΝΤΑΙΓΙΑ-ΠΡΩΤΗ
ΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΙ
,Δημοκρατική λειτουργία
Τι συνέβη την Κυριακή
στο Σύνταγμα .
"W Πως αντιδρά :
Γιατί παραμένει
ΥΡαφειοκρατικο το κρατρς
«n-τραγματικη οικονομια
!" #ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΙΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
Στην καθοριστική συγκυρία για την
ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε ο
αν, δ.σ. της Eurobank Σταύρος Ιω.
άννου, στο πλαίσιο της συλλογικής
προσπάθειας που απαιτείται για να
οικοδομηθούν οι βάσεις μιας δια
τηρήσιμης ανάκαμψης
«Με τη συμφωνία πώλησης της
Telekom Albania, κλείνει ο κύ
κλος της επιτυχημένης επένδυσης του Ομίλου ΟΤΕ στην Αλβανία», δήλασε μεσοβδόμαδα ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μιχάλης Τσαμάζ.
Μια ανοδική συνεδρίαση
έντονης μεταβλητότητας
. Σελ. 9
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ , ΝΕΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
Διατήρησε την πρώτη θέση στην
κατηγορία των πολυτελών αυτοκι
νήτων, με τις μάρκες BMW, MINI,
X, και BMW i, το BMW Group
Hellas με το πρόεδρο Karim
Christian Haririan
Με νέους στόχους, νέες επιθυ
μές και μία ανανεωμένη διάθεση
για αλλαγή, ξεκίνησε η νέα χρο
νιά, την οποία αν θέλετε μπορείτε
να τη βελτιώσετε ερχόμενοι στο
Πλαίσιο, με τον αντιπρόεδρο και
, Κώστα Γεράρδο.
Σελ 15
Σελ. 11
Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr