Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Γιώργος
Ντζιμάνης:
«Για θέματα
εξωτερικής
πολιτικής δεν
συνίσταται
να γίνει
δημοψήφισμα»

Το νέο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας στο
επόμενο μηχανογραφικό;;;

σελ ~ 5

H Κοζάνη έδωσε ηχηρό παρόν
στο συλλαλητήριο και η κυβέρνηση
καταλύει το δικαίωμα στη διαδήλωση
σελ ~ 3

6913

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 13

Πάρις
Κουκουλόπουλος:
«Η ειρηνική
έκφραση είναι
απόλυτα
δημοκρατικό
δικαίωμα δεν
μπορεί να
υπονομεύεται»

σελ ~ 12

Ιάκωβος
Παντελίδης: «Θα
μπορούσαμε να
είχαμε πολλά
θύματα με τον
συνωστισμό
που υπήρχε»

σελ ~ 12

Νέα
έλευση
μεταναστών
στην
περιοχή
της
Καστοριάς

σελ ~ 5

Οι καβαλάρηδες
του Κρόκου
έφεραν τα
οστά του Αγίου
Νικάνορα
- Η κοπή της
πίτας και
η συνάντηση
με τους
καβαλάρηδες
της Αιανής

σελ ~ 9

Εγκρίθηκε από
το Περιφερειακό
Συμβούλιο Δ.
Μακεδονίας
το ψήφισμα του
Γιώργου Δακή
κατά της
Συμφωνίας
των Πρεσπών
Τα ΝΑΙ, τα ΟΧΙ και
οι αποχωρήσεις

σελ ~ 24

Πόσο
αντιστέκεται
η Δυτική
Μακεδονία
και η
Κοζάνη
στη
Συμφωνία
των
Πρεσπών ;

σελ ~ 5