Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27214
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
λαός θα μάθει την
EOS «νόμος Κατσέλη» και «κόκκινα» δάνεια οι καυτές πατάτες της αξιολόΥησης
Συμφωνια των
Πρεσπών»
στία,» με την επιδότηση από
των δόσεων του
Βουλή χ
Ψήφο εμπιστοσύνης στη σταθερότητα, χι μόνο της κυβέονησης αλλά και της
α, α-τοικίας, Η συζήτηση με
ζες αφορά στο εάν
μα» του δανείου σε αντιστοι
ισημα
ραφείο Τύπου του π QωθυπουΟγού Χαι
πουργός, όσο και η κυβέρνηση, ξεκαθαρίγαλύτε
άλλες πληροφορίες, θα τεθεί
Μοσκοβισί: Μην
εΥκαταΛΕΙΠετε τις
θμίσεις
ταγογή στο
Τα νέα για την Ελλάδα είναι χαλά, η
εμπιστοσύνη αποκαθίσταται, η 20η Αυ
γούστου του 2018 είναι μια ιστοική η.
μέρα αλλά πρέπει να δοθεί ιδιαίτε!η
προσοχή στην προεκλογική πεQ1000, η
κυβέρνηση να μην υπαναχωQήσει από
ις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και
ίδιο πQέπει να συνεχίσει χαι η επόμενη
κυβέρνηση, όποια κι αν θα είναι αυτή.
εως την 11αρασκευη 27 Ιανουαριου
πό την Κομισιόν και να εφαρμοστεί είναι
ο σχέδιο του ΤΧΣ (APS), το οποίο έχει ή
υρέία υπουογική σύσκεψη με τη
συμμετοχή των εμπλεκόμενων πλευ!ών
θα π!αγματοποιηθεί το μεσημερ της
11αράσκευής στο υπουΟγει ιχονομι
κών, εν όψει της άφιξης τη Δευτέ!α
στην Αθήνα των επικεφαλής των κλιμα
κίων των θεσμών (με τη συμμετοχή εκ
ξιολόγησης αξιωματούχος του υπουργεί
ου Οικονομιχών με γνώση τον συΐητήσε
ων ανεφερε πως το χρηματοοικονομικό
αποτελεί το πλέον πολύπλοκο και σημα
ντικό θέμα και αφορά τόσο στο διάδοχο
σχήμα του «νόμου Κατσέλη
τιχων εγγυησεων, καθως θα ληφθει το
ing (βαθμολογία) από δείγμα χαρτοφυ
λακίου «χόχχινων» δανείων. Το σχέδιο
ς Ελλάδος ίσως ενσωμα
τωθεί σε 2η φάση, εάν λάβει την έγχυση
απέζης τη
TQ0σώπου του ΑΝΤ). Ουσιαστικά οι συ
ναντήσεις θα α!χίσουν από την Τρίτη το
φωπαίος Επίτροπος Πιέ! Μοσκοβισί
στην ομιλία που εκφώνησε στο δείπνο
που πα!έθεσε προς τιμην του το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι
απόγευμα μετά την επιστροφή του υ
πουΟγου οικονομικων Ευχλειοη Ισακα
λωτου από το Eurogroup και οι θεσμοι α
ναμένεται να πα!αμεινουν στην Ελλαδα
Για το πρώτο (θα υπάρξει και σχετική
Ερωτηθείς για τις χυοφορούμενες ρυθ
ηλιμαχιων
ειπε ότι το νέο σχήμα θα βρι
σφαλιστικά ταμεια και εφο
Οια, ο αξιωματούχος του
σκεται κοντά στο «κυπριακό μοντέλο "Ε
είο της
«Τρέμουν» στην ιδέα αγοράς νέου δανείου
οι επιχειρηματιες
Επίσημος προσκεκλημέ-ΣΕΝΑ 3
Ανάβει φουνάρο
το Πρωτο
ερνοστασιο
προϊόντων στέβιας
όλις το 17% των επιχε1Q!ήσεων, δηθε μεγέθους και από τη συντριπτική
πλειονότητα των κλάδων της ο κονομίας
και τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα
σταθερή την τελευταία πενταετία, ενώ
μόνο 12%
ήλωσε ραγδαία αύξηση των
πεύουν να ζητήσουν Qύθμιση των δαν
ων τους απο τα πιστωτιχα ιόονματα
αυτών, το 12% επιθυμεί λύση μέσω του ε
ξωδικαστικού μηχανισμού, ενώ το 55%
σε συνε!γασία με τις τQάπεζες. Πα!άλ
ληλα απροθυμία δείχνουν οι επιχει!ημα
. Εξ εξή
Το 65% δηλώνει ότι η κερδοφορία της
δύο στους δέκα, σκοπεύουν να
επιχειρη
onn n ann εια Υια την μακεδονικη
ιθανενεια και εθνοτητα
Στην Αθηνα η ρηματικη διακοίνωση της ΠΓΔΜ
ες να ζητήσουν νέα δάνεια εξαιτίας
έσα στους αμέσως επόμενους μήνες
των υψηλών επιτοκίων στην αγορά.
πQwtov εQyo)στασίου παQαγωγής γλυκα.
ντικών και προϊόντων στέβιας επί ελληνικού εδάφους, όπως επισήμανε μιλώ.
ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνετ αφισμού Στέβιας Καρδίσας, Γιώργος Κουλοσουσας. Υπογράμ
Αυτά προκύπτουν από την έρευνα που
πραγματοποίησε το Οιχονομικό Επιμελη
τήριο Ελλάδος η οποία έχει «απώτερο
σκοπό να εξετάσει την έλλειψη ρευστότη
τας που κυοαρχεί στην ελληνική οικονο
μία, αλλά και τη δυσπιστία που χυριαρχεί
φθασε στην Αθήνα η Qηματική διακοίνωση που ενημε!ώνει για την ολοκλήρωση
νία των Ποεσπών, όπως δήλωσαν διπλωματικές πηγές στο ΑΠΕ ΜΠΕ.
διακοίνωση για τη Συμφωνία των Πρεσπών
Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια ρηματική διακοίνωση, με την JENnA
των εσωτε!ικών αλλαγών στην ΠΓΔΜ, στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από τη Συμφω
Το ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ ανακοίνωσε ότι επέδωσε στην ελληνική πλευρά την ρηματική
50 παραγ
να απαντήσουν 908 επιχ
πΓΔΜ ανακοίν(σε ότι επέδωσε στον επικεφαλής του

Τελευταία νέα από την εφημερίδα