Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔDΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧDY ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΩΝ
FA 550 288
Αριθμός Φ Αλον: 2806
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ 12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΤΟΝ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΙΜΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
"ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"
ΚΑΛΕΣΜΑ
οι Φλωρινιώτες
01 Μακεδόνες
BAEMHEK, FO NAPHE ATO), MANOE KAPARANNHE (ing's College London). ΣΤΑΥΡΟΣ KATEME (όν ο Πονεπατήμ ),
και απαιτουμε να μας ακούσουν
τι α A ya, ο ε του νομού ενώ αναμένονται δηλώσεις
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΑΠ ΡΙΝΗΣ. ΔΗ ΜΟΣ ΦΑΙΡΙΝΑΣ.
ΑΘΑΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΠΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΤΑΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΚΙΥ
xavno .n dvou did uit arma4 (Q HHOcma duvad υ
ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ 10 Η
Eoorpicon'ού Apciu.rpoging:
itNA10mahou.up.eg7704282g
r rid
Crv 10Aaiv.dua,ουσηΚυς.:0τΕΑΛ
στα ay.R
oupqu τουαλαλη
AO !!! Αυτα , dl, wX00WXTES.yoq. με του