Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
| Ισχυρό χιονόνερο
Εμινάρια Πυρασφάλειας
| στο
«Κιβωτός» ανθρωπιάς
το Ίδρυμα της Μητρόπολης
Μάνης >σελ 14
θειο» σελ.7
στις σελίδες 12 & 13
στη νότια Λακωνία >σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 | Έτος 23° | Αριθμός 5566 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731 [email protected] www.lakonikos.gr
Η πρόταση για ίδρυση Ινστιτούτου
Δωρικές-σπαρτιατικές
μελέτες με έδρα Σπαρτη
Σοκ στη Σκάλα!
Συνταξιούχος
αυτοπυροβολήθηκε
στο κεφ
Σοβαρά τραυματισμένος
στο νοσοκομειο
ηρωί της Τετάρτης 16,1 στην
ευρύτερη περιοχή της Σκάλας
Σύμφωνα με έγκυρες Πληροφορίες του «Λακωνικού
Tunou», όλα ξεκίνησαν σε ένα
παλαιό κατάλυμα (όχι κύρια
κατοικία] ενός 60χρονου
άνδρα-συνταξιούχου, ο
ΟΠΟίος είχε «ταμπουρωθεί»
και απειλούσε ότι θα αυτοπυροΒοληθεί για Προσωηικούς
λόγους. Στο σημείο έσπευσε
περίπου στις 9:00 το Πρωί δύ.
ναμη του Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα, ενώ εκλήθη
και ειδικός διαπραγματευτής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Λακωνίας. Ο διαηραγματευτής επιχειρούσε για ώρες να
αποτρέψει τον 60χρονο από
κόοια ακραία ενέργεια. Περίου στις 2 το μεσημέρι. άνδρες της Αστυνομίας
Η ιδέα και το σχέδιο από τον Απόστολο Πιερρή
16puan h στιτο του Δωρικών
καιΣηορτιστικών Μελετών αναμένεται ναιδρυθεί στη Σπάρτη,
όπως an°καλύπτει στον «Λοκωνικό Tono» ο διευθυντής του
Κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών Πατρών κ. Απόστολος Λ.
Πιερρ
στόχο, σε επίπεδο Βασικής
έρευνας την εις Βάθος και ηλά.
τος ανάλυση των μορφών uun.
λού ηολιτισμού, τρόηων Βίου
και ηολιτειακών δομών nou
εξέφρασαν την νέα εμπειρία της
ύπαρξης δημιουργ τας στην
Σηάρτη το αρχέτυπο του κλασ.
σικού Ελληνισμού».
Επίσης, το Ινστιτούτο θα npayματοΠΟεί σειρ από ΠΟλλαηλές
-ea έχει ως Πρωτο
δράσεις, όηως κορυφαία διε
θη συμπόσια για συγκεκριμένα
ερευνητικά ζητήματα, διεθνή
συνέδρια για Υενικότερα npoΒλήματα του Πεδίου στόχευσης
του, μαθήματα σε επιλεγμένους
anoparmouc τομείς και ειδικότητες στους οποίους δεν είναι
δυνατόν ή εύκολο να καταρτι.
οθεί κανείς εξειδικευμένο, κύκλους επιμορφωτικών ομιλιών
και ειδικότερων σεμιναρίων
ανοικτούς στο κοινό εορταστι
κές εκδηλώσεις, μουσικές και
θεατρικές ηαραστάσεις, ΠροYpάμματα
χειοθέτησης διαγωνισμούς
nointKOUG aant1κούς αγώνες
επχείρησαν να α
1 τον άνδρα, ωστόσο ο 60χρονος ηρόλαΒε va naroELTn
| σκανδάλη του Πιστολιού nou
κρατούσε και να αυτοπυροστο κεφάλι, τραυμαεπικοινωνίας και apτα Πάντα σχετιζόμενα ουσια.
στικάίκαι όχι η λως συμβατικά
ή ονομαστικά) Προς την ιστορική Σπαρτιατική πραγματικότητα.
βληθεί
Το Ινστιτούτο πρόκειται να στε.
γαστεί στο αρχοντικό Πέτρου
Δούκα στην πλατεία Δούκα της
ΣΠ ρτης. Σύμφωνα με τον An.
1 τιζόμενος οοΒαρά Μάλιστα.
| anό τη σφαίρα nou εξοστροσυνέχεια σελ.9 κίστηκε. τραυματίστηκε ελαφρύτερα στο ηόδι ο 36χρονος
γιος του Που βρισκόταν στον
χώροι και οι δύο άνδρες διεκομάθησαν με ασθενοφόρα
του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο
ΣΠάρτης ενώ στη συνέχειαδια Δικαστήρια. με ό,τι αυτό | | λόγω της κρίσιμης καταστασυνεπάγεται για τους συμΒαλ σης anom nKE η διακομιδή
του 60χρονου στο ΝοσοκοΟ Δικηγορικός Σύλλογος
Σπάρτης ενημερώνει
Ο Δικηγορικός Σύλλογος
Σηάρτης ενημερωνει τους no
λίτες ότι ηδη ξεκίνησε n unoΒολή
κτηματογράφησης για τις neριοχές του Ν. Λακωνίας, nou
μέχρι σήμερα δεν έχουν εν
ταχθεί στο Εθνικό Κτηματολ6τούτων προϋποθέτει νομικές
yo σεις, Που για την open ne
ραίωση της κτηματολογικής
διαδικασίας είναι αναγκαίες
Προς τούτο εφιστάται n npoσοχή των ενδιαφερομένων.
Επίσης, ο Δικηγορικός Σύλλο
γος Σπάρτης ενημερώνει τους
ηολίτες ότι ηροκειμένου να
συνταχθούν μισθωτηρια συμ.
Βόλαια ή εταιρικά συμφωνητικά. φρόνιμο είναι να απευ
θύνονται σε όσους έχουν
νομικές γνώσεις, δεδομένου
ότι οι ως άνω συμβάσεις ουνήθως περιέχουν νομικά ζητήματα nou καλό είναι να
αντιμετωπίζονται σοβαρώς
από πριν και όχι εκ των υστέ
ρων μεπροσφυγές στα αρμόλομένους.
δηλώσεων
Σπαρτη, 12 Ιανουαρίου 2019
Εκ τουΔ101ΚΝτικού
ΣυμΒουλίου
του Δι nyopu ού Συλλόγου
μείο της Τρίηολης.
«Περι των
Πανεπιστημιακών
Σχολών ΣΠάρτης»
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Κομνηνός
Η σύνταξη
των δηλώσεων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα