Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
To ondpio
της έναρξης
διαμορ(upiec
Ο φύλακας
NEPITTO
ΚΕΝΤΡΟ»
ΑΡΑΜΑ με tov Παναγια.tn Kepaa
ΠΑΤΡΙΝΟΙ,
να βουλιου oxmxd κοντά
ΣΤΟΝ ΕΡΥΟΡΟ
151-148
αλλά Προς
ta nou
ΜΙΑ ΚΟΝΤΡΑ
ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ
ΠΟΛΥ ΨΗΤΟ
«Εκλογες, να ανα 11 νεύσει η χώρα»
ΤΟ νέο
SUBARU
2610 521 322