Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΡΊΦΟΙΠΑΤΑΜΝΗΜΕΙΑ!
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
διοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.E. . Έτος 62o-Ap. φύλλου 17.435 . Τιμή 0,60 €-Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
Γραφεία Φ. Τ αβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. KE po 265 10 25.677, 33.791-Fac 26510 30 350 http://www.pro noslogos.gr . email [email protected] gr
Ακόμα να εξαιρεθούν από τη λίστα του Υπερταμείου οι πολιτιστικοί θησαυροί
Ο καιει ΤαΓιοννεναητυ η Τυν 57aKN Τον που περιλαμ ανονταιστον ο επκο
Αν και έγιναν
Πριν περίπου μισο αιωνα
έκα e..παρέμβαση οΣ ΕκτάΤων ροσφυγιόν
ΣΤΕ: Νόμιμο το ανάχωμα και
οι τάφροι στη λίμνη Παμβώτιδα!
κατάλογο . Το ΤΑΙΠΕΔ
δΥλι σου κατηγορείτην Κ ιβέρνηση ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
που είδε Το φως της δημοσιοιτας η λίστα με τα προς abomoiση μέσω rou ΤΑΙΤΕΔ ακίνητα Που
Τη Δευτέρα συζητά για Το Π.Δ Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και
στις 28 Ιανουαρίου ειδική συνεδρίαση του Δημο. Συμβουλίου Ιωαννίνων
Η λίμνη Παμβώηδα βρίσκι.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ται στο επίκεντρο της rom|κής ποδιασιημα, καθώς υπάρχουν αλλι.
τάλληλες Εξελίξες: Αρχισαν με τη
riproc για την προστασία Της
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τκά κένΤρα όλης της χώρας.
Το θέμα έχε ιδιαίτερο ενδιαφέουν Τεράσει 1E00ερκ μήνες ώρ ως ακόμα Κυ αρνηση να ε5a
peEmio μα μνημεία κα χα ροος "olmo ού όηως 10 hς Κα
από 17 Μπα με spo ς a on i og u iv ra roc, Yneon Eiw
ρον και για τα Γιαννενα καθως 0 TTE
: συΟστηκαν με ro δορισμό και
ρ όητος κατάλογος περιεχει περιοσότερα από 50 ακίνητα της πόλης
των οποίων χώρο και
. Τις διαμο prpirS που ακολούΤην Κυριακίστο Σύνταγμα
. Εντονο θα είναι Το Ηπειρωτικό στοιχείο
δημοσκοί ση δύο Εορά των
: Την ΤΕ ic So1970-1971 καιη prvoToumoon TamAalooviv w,najvprarian δα χρειάζε
πότην or irou Συν ναος Τουχε μετά σο αςΠεριβαλλονΣ Alur
nu προσοαία για να διασωθεί, χωρίς όμως ακρότητες όοον
Μακεδονία
Zuvriyparos rou
ΧΕ μετά από προσφυγή Του ΣυλΜ
Πρόκεπα για Την κατάληξη μια
αν ίνων, που έθετε και ζήτημα νουου Ελληνικού Δημοσίου, αλλά
σΤάση Του Αλέξη
η εικόνα του
Στη σελίδα 6
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις
την αφήνει διπλά επ υμένη:
; γκρίν με κάθε
l tillatanimom mmmi.
γιατον Πολιούχο Ιωαννίνων!
καιστα σημερα τα εμιορα αχαι τα εντός τηςΤ λης ολεία
τους τρεις ΕΜΙΝΕς
του καΕΕΕσε σε
τησής της στη Βουλή, προκαλεί
ΣΤη σελίδα 12
Στο κατακόρυφο η αγιονία για τον
48χρονο πιλότο από το Χαροκόπι
ν Με τοπουίτο φοις της ημέρας, επαναρχίζουν οι éerves
Μνημείο Ηπειρωτών Ευεργετών
να στηθεί στην Κεντρική Πλατεία
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ωργίου Τιμούν αυτές Τις μέρες τα
Γιάννενα κ αυτό γίνετα με την Ενων από Τους
Περί Κατάρας.
Ο" Τμήμερες Εκδηλώσεις ξεκίνηTal μετά την πτώση rou δι6έσου, : νεότερης Ελλά
: δος και ως mi: Αη να ωφεληθηκαν Ταμέγκ τα και να Ε ακολουθούν να
στον σεπτό Ohio του Αγίου στην οΜαυρογιάννη στην οποία προέΔΕΝ μας έπεισε ο Ποιφερεθαλάσσια ΤΕ ογή Του Μεσολογ.
απολαμβάνουν Τς δωρεές Τους, όμυΚ η αλήθεια Είναι
νης, με όσα
ντησή Του, Του δημοσιεύτηκε
εγραφε στην αποκαι μένει μόνιμα στην hpa, όπου
ΕΝακαΒηγητής στο Ε--11η οι.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
<.11.A.»
κυρίως για την εθνική
-11η σΕ.Ι
ΓΝΩΜΕΣ
Ενώ η κόντρα οιαδών-ΠΑΕ καλά κρατεί
Ο Νεομάρτυς Γεώργιος στη
συνείδηση της Εκκλησίας
Τον Δημ. Μάνο του Ολυμπιακού :
1 . πή0ε δανειχό ο ΠΑΣ Γιάννινα : |
Οι Πρωθυπουργοί
της μειοψηφίας
:-OLM οδόη ulge osmlore owi δ r τήςστο
imong
> redipuo ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ,
στή από τους «ερυθρ
να Ενισχύσει Την επ θεμενη και σε αυτή τη μΕ- :
λογκή Των δανεισμίν :
Καθηγητή Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ.
νηση για την TLpio
ΟΣΕ όλες τις
νια, μπαίνει Το ερώτημα: Ποιον θΕυρεπε κατάλληλο
Της χώρας και η απάντηση Του
κατά τα χρόνια της κρί.
της σκλαβιάς έδωσαν την μοIVET
-poworovo-ιδιαίτερα
mpia Της Εθνικής και χρισΤΙανικής τους συνειδήσΕως,
δεσπόζουσα θέση κατέχο ο Νεομάρτυς Γεώργιος, ο
ΠΑΣ Γιάννινα κα0ώς
απέκτησε με τη
περίοδοστη : σης από Την
τεχουνο
τες, Eiva: Κανένας!
Μάλιστα, στις Τελευταίες δημοσκοπήσεις ΤΟυ βλέπουν το φως της
17Ιανουαρίου 1838. Από την πρώτη άλας στημή Του μαρτυρίου Του
ο ΝΕΟμάρ Τυς Γεώργιος κέρδισε Την Τιμή του μάρτυρος στη-ησε
επιθετικό ΔημήΤΜ Μάνο.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα