Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
a) Er
Στα δύσκολα χρειάζεται
τους οπαδούς του ο ΠΑΣ
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Πέμπτη 17
Ιανουαρίου 2019
hp φύλλου 6263
Τμή 060€
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466 I fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoagones.gr
Γραμμετεία Παράταξης
ανακοίνωσε
ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΣΤΕ
την οργανωτικη tng Υραμματεια
ανακοινωσε η Παράτας. «Ήπειρος
ολον», σημειώνοντας τα eSng!
«Η Οργανωτική rpappatela tns
Παράτα(x «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ
αποτελείται από aS1όλογους και
καταςουμένους avapu nous
συνεδριάζουν για το 11
dpompi onbed τησε
enaYYDuata στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα.
Δικαίωση Καχριμάνη
από το ΣτΕ για τον
ποδηλατοδρόμο
Δημοσιεύτηκαν και κα8apoypdΦ8ηκαν οι un. ap18p. 2127/20 18
και 2060/2018 an°φάσεις του
ΣτΕ με τις οποιες anopplplnxav
σχετικές αιτησεις του Συλλόγου
ΠεριΒάλλοντος Ιοανννων, avaφορικά με τον καΒορισμό οριων
oxang, Παλαιάς dx8ης με ενδιαφερον σκεπτικό.
ΕΛ. 7
Ο Δον Κιχώτης 4χετα
στα 1dvveva
Δυο συνεδριάσεις. μια στο Περιφερε ακό ΣμΒουλιο mv ερχόμενη Δετερα και μα ano το Δημοτικό Σμβουλο στΕ
vn entuxla tng στο Δημοτικό Θαdo 2018 Παρουσιάζεται στα ludwνα σε συνεργα@la με το Πνευματικό
Kevrpol
Onu ς ενημερωσε. n Δημοτικη Αρχη luavvtvuw ολοκληρο σε τον κοκλο των εΠαουν tng Yia to Uno ΟΒουλευση
σχέδιο του ΠΑ. tng λιμνης Π4Βύτ δας και αναμένει εντός των επόμενων, nuepiv και mv ολοκληρο an tng unnpeσιακής εισήγησης.
ΣΕΛ. 7
δήΥματα
Γιαννιώτης αστυνομικός
και το ΠΔ
από mv ΕΛ.ΑΣ
Ο αρχιφυλακας tng Αμεσης Δρασης της Αστυνομικής Διο&vang
Ιωαννινων Κωνσταντινος Μουστακλής ηταν μεταφ των αστυνοΤο 8eua nou κυραρχησε στην τοηκη
επικαιρότητα των πλευταιων ημερών
ηταν το σχεδιο Προεδρικο ΔιατάΥματος της Λιμης Παμέυιδας
Περαν του Συλλογου Προστασίας
Περι Βάλλοντος nou essuo και ανακοινυστ, το σχέδιο anaox0λησε η 8a
amoxonou στο οριο του xpovou
της διαβουλευσης, τους φορείς τς
περιοχής. ΟΠως το ΓΑΣΙωανννυν, τα
μεγάλη εκδηλωση Που οργάνωσε η
Ελληνικη Αστυνομικη στο Πολιτιστικό T6pupa «Σταορος Νιάρχος
Ο Κυνσταντινος Μουστακλής 1χει
Νέα παράταξη ω
με υντιπετρελαϊκό λόγο
και στο Παρελ8Ον και
eixe ΒραΒευ8e1 με το μετάλλιο του
Σταυρο, όταν ακινηριο συνεδριάζει την Παρασκευη.
και λιγότερο τις αυπδιοικητικές
κρατοοσε την χειροβομβιδα στο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΕΛ. 8