Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 16/01/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7024
27 χρόνια
Ελλάδα-Τουρισμός 365 ημέρες το χρόνο
Στην κορυοή της Προτίμησης των Αυστριακών η Ελλάδα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
έΤος σημαντικών προκλήσεων
Alpha Bank: Ποιες είναι
ΠΕΦι Στα 200 εκατ.
ευρώηημία
οι δημοσιονομικές Προκλήσεις
απο τη χαμηλη
Οιεισουση γενοσημων
Η δημοσιονομική ΠΟΛΙΤΙκή φέτος αποκτά ελαφρώς διαστα
ΑΤικό χαρακτήρα ως Προς Την ενίσχυση της καταναλωτικής
δαπάνης αλλά διατηρεί Τον συσταΑΤΙκό χαρακτήρα Της ως
Προς το ύψος της επενδυτικής δαπάνης.
ALPHA BANK
ALPHA
Το 2019 αναμένεται να αποτελέσει ετος σημαντικων
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,3% στο δείκτη
Τιμων εισαγωγων στη βιομηχανια
npood σεων
για τη διατήρηση της επιτευχθείσας δημοΤον σχεδιασμό ενός μίγματος
δημοσιονομικής Πολιτικής
Που να είναι 41AKOEDO Προς
Την ανάπτυξΓ.U οθετώντας
παράλληλαισ υραμετρακο
νωνικής Προστασιας.
Ο Γενικός ΔείκΤης Τιμών Εισαγωγών
Βιομηχανία, με έτος βάσης 2010-100,0 και
μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο, 2018, σε
στη αύξησης 5,8% που σημειώθηκε κατά την
σύγκριση Των ανΤίστοιχων δεικτών του έΤους
2017 με ΤΟ 2016
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,3% έναντι
Ολοτο«θετικο
Πακετο μετρων»
μετα την ψηφο
εμπιστοσυνης
Στο ΕθνικόΤηογραφειο
Σύμφωνα με όσα στο Εθνικό Τυπογρ Σύμφωνα με όσα σημειώνει Το ΑΠΕ, μένεται να καθυστεπροβλέπει ο νόμος αφείο από το Εθνικό προβλέπει ο νόμος ανοι ενδιαφερόμε- ρήσει και την όλη
η διαδικασία χορήγ. Συμβούλιο Ραδιοτ- η διαδικασία χορήγ- νοι είναι ένας ή δύο, διαδικασία χορήγησής τους θα ξεκ- ηλεόρασης, η Προ- ησής Τους θα ξεκ- τότε οι άδειες θα ησης των αδειών
νήσει με τη κήρυξη 1/2019 για νήσει με τη χορηγηθούν ένανΤΙ
δημοσίευση της Τη δημοπρασία των δημοσίευση της του Ποσού των 35 Υπενθυμίζεται ότι
προκήρυξης ενώ σε δυο τελευταίων προκήρυξης ενώ σε εκατ. ευρώ έκαστη αίτηση για μια άδεια
διάστημα 45 ημε- αδειών για Τους διάστημα 45 ημε- και για δέκα έτη. Σε έχει ήδη καταθέσει
ρών θα Πρέπει να Παρόχους ενημερω- ρών θα Πρέπει να περίπτωση που η εταιρεία Αλτερ
Προσέλθουν στα τικού Προγραμμα- προσέλθουν στα υπάρξουν Περισσο- Εγκο ΜΜΕ, συμφεγραφεία Του ΕΣΡ, Ο' Τος γενικού περ- γραφεία του ΕΣΡ, οι Τεροι Των δυο ρόνΤων Του επιχειρενδιαφερόμενο
Politico:
Αναστάτωση στην ΕΕ για την
κατάργηση του βέτο στα
φορολογικα
τελευταιες ΤηλεΟΠΤΙΚΕ
ιεχομένου, εθνικής ενδιαφερόμενοι
εμβέλειας.
ενδιαφερομένων, ηματία Βαγγέλη
θα διεξαχθεί δημο- Μαρινάκη
Πρασια η οποια αναΑπεστάλη σήμερα
συνεχεια,