Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

16

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5039

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ Ι∆ΡΥΤΗ
ΤΗΣ «Γ»
ΧΡΗΣΤΟ
Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΒΟΥΛΗ: ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΤΣΙΠΡΑ

Στο «κόκκινο» για την
ψήφο εµπιστοσύνης
ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ Η «ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ» ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΟΥΣ «151» ΜΕ ∆ΑΝΕΛΛΗ
ΣΕΛ. 12

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

«Έφυγε»,
όµως είναι
πάντα εδώ!

Μάζεψαν... τασάκια
από τα καταστήµατα
Κλιµάκια πραγµατοποιούν σαρωτικούς ελέγχους, αλλά υπάρχουν ενστάσεις για τον τρόπο διαχείρισης
του θέµατος και φόβοι ότι θα δηµιουργηθεί αθέµιτος ανταγωνισµός,
από όσους δεν συµµορφώνονται

ΣΕΛ. 6-7

ΣΕΛ. 2

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι Σύλλογοι που
ζητούν προµήθειες
από ΚΕΚ

ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ
ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ «ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ»

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT

ΣΕΛ. 11

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Μ.Α.

Έκκληση για αίµα

Τιµήθηκε
για τα 32 χρόνια
προσφοράς

ΣΕΛ. 38

Η ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

Ο Προµηθέας βαριά ήττα
96-74 στην Πόλη
ΣΕΛ. 17-22

ΣΕΛ. 3

Ο µεν ανησυχεί,
ο δε καθησυχάζει ΣΕΛ. 3
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΛΕΚΟ

Επικρίσεις κατά του ∆ηµάρχου
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗ «Γ» ΣΕΛ. 5

«Χαστούκι»
στην Μέι
ΣΕΛ. 38