Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

2oC, 12:00

10oC, 20:00

6oC - Υγρασία 57%-94% - Άνεμοι: ΒΔ-Β 2-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:59 - Δύση ηλίου: 17:40

€0.80

Ðéóôïðïßçóç áèëéïôÞôùí êáôÜ... iso!

Πρόκειται για μια συνωμοσία της σιωπής, καλυμμένη με πολλά,
πολλά λόγια κι άλλον τόσο θόρυβο. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι της διοίκησης και των media συγκροτούν ένα βαθύ κράτος, που εξουσιάζει τα πράγματα για περιόδους πολύ μεγαλύτερες των βουλευτικών
και των θητειών των τοπικών Αρχών. Κατά κανόνα πριν από τις εκλογές, υποψήφιοι και media στοιχίζονται σε παράλληλες σειρές. Και το αποτέλεσμα των αναμετρήσεων ανανεώνει τον κύκλο ζωής του βαθέως κράτους, με τους κυρίαρχους και τους επίδοξους. Τα αποτελέσματα αυτής της προσχηματικής δημοκρατικής λειτουργίας, βιώνονται καθημερινώς ενώ δεν συνιστούν δικαιολογητικό χάριτος για το κοινωνικό που ως εκλογικό σώμα
αναπαράγει με την πρώτη ευκαιρία τις προϋποθέσεις του παιχνιδιού, αποδεχόμενο προφανώς τους διαμορφωμένους έτσι κανόνες του. 3 >>

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4804

ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Öåýãïõí ôá ÌÁÔ, áíïßãåé ï äñüìïò
Στις τοπικές
αστυνομικές δυνάμεις
ανατίθεται από τούδε
η υπηρεσία στον χώρο
ΚΕΡΚΥΡΑ. Η λύση της πολιορκίας της Λευκίμμης θρυλείται στις αστυνομικές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εντός των
προσεχών ημερών αναμένεται
η απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη για την αποχώρηση
των αστυνομικών.
Σελίδα 5 >>

Ç TAP
ïëïêëçñþíåé
ôçí åðéôõ÷çìÝíç
÷ñçìáôïäüôçóç
Ýñãùí ýøïõò
3,9 äéó., óôçí
ôåëéêÞ åõèåßá
ãéá ôï 2020 3 >>
ÍÝá áðåñãßá
åêðáéäåõôéêþí
ôçí ÐÝìðôç 4 >>

Êáëïýäç Ýäåéîå ï áöéóïêïëëçôÞò ðïõ êáôçãïñåßôáé
Υπήρξαν επικεφαλής των κοινοτικών ραδιοφωνικών σταθμών Διάσταση και Φαίακες. Συνεργάστηκαν στο δ.σ. του Corfu
channel. Η επόμενη συνάντηση του πρόεδρου του δικηγορικού συλλόγου με τον πρόεδρο του Καναλιού θα είναι στις αίθουσες των δικαστηρίων. 5 >>

Ïé ðßôåò
ÊáíôÜäáòÌáíôïëéíÜôáò
& Ê. Ãáñïýíá 13 >>
Ôï ðáí ãéá íá öýãåé
áëþâçôç áðü ôçí ÊïæÜíç
ç ÁÅË 15 >>

Äõï Âñåôáíïß
áíáêõêëþíïõí
(ó)ôïõò
ËéáðÜäåò! 7 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα