Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΡΙΖΙΚΗ ΛΥΣΗ
Για την Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα να βρεθεί
μια ριζική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης τωναπορριμμάτων», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Στην ανάγκη ανάκτησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τη συστηματική και ασφαλή πρόσβαση
στις αγορές, εστίασε ο πρόεδρος
της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Είναι πολύ σημαντική η κονή
μας προσπάθεια για να πετύχει
και η Ελλάδα και η Αυτοδιοίκηση τους στόχους» ανέφερε ο
αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος.
Σελ.7
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 . Αριθμός φύλλου 92810,50 ευρ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΕΕΙΝΑ!!ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
Εκλογές
τον Μάιο
» Θα πάρει ψήφο
» Επανακαθ
ONOVOJja
εμπιστοσυνης
το πολιΤ
ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
# ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΣΟΑΗΜΑΤΙΑΣ
Ολοκληρώθηκε μία σημαντική
χρονιά, καθώς το 2018, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το τριετές
πλάνο ενοποίησης και οι ανακαινι
σεις στο σύνολο των καταστημά
των της Metro ΑΕΒΕ, με τον δ.σ.
Αριστοτέλη Παντελιάδη.
Υπεγράφη η σύμβαση για την κα
τασκευή του Εμπορευματικού
Κέντρου Θριασίου, με διάρκεια
παραχώρησης 60 ετών, αρχικού
συμβατικού ποσού 109 εκατ. ευρώ, από την Μυτιληναίος, με τον
πρόεδρο Ευάγγελο Μυτιληναίο
ΙΜΑΤΙΣΤΗΡΌ ΑΘΗΝΩΝ
Ξεκίνησε μια περίοδος
πολιτικής αβεβαιότητας
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
Φεστιβάλ επιλεΥμένων μεταχειρι
σμένων σαν καινούρια, σε πλήθος
εκδόσεων και επιπέδων εξοπλισμού,
μετά την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε πέρυσι, διοργανώνει για άλλη
μια χρονιά η Peugeot, με τον γενικό
διευθυντή Πέτρο Πιπερίδη.
ΑΝΟΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Με εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά 29,8%, ποσοστό που
αποτελεί ρεκόρ ανόδου από χρονια σε χρονιά, έκλεισε για το
2018 η Volvo Car Hellas, με τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμ
βουλο τον Νίκο Γιαννουσα.
Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr