Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

3oC, 12:00

7oC, 20:00

3oC - Υγρασία 41%-78% - Άνεμοι: Β 3-5 μπ. Ανατολή ηλίου: 08:00 - Δύση ηλίου: 17:38

€0.80

Ïé ÔóáìÝíïé

Ούτε η αποθέωση των τακτικών ελιγμών ούτε οι επικλήσεις του λαϊκού παράγοντα, με ‘κείνη τη μοναδική, αριστερή μεταφυσική, είναι δυνατόν να περιγράψουν ικανοποιητικά τις εξελίξεις. Μπορεί τις τελευταίες ώρες όλα να θυμίζουν μετενσάρκωση του Αντρέα (σ.σ. τόσο οι πρωτοβουλίες όσο και οι αντιδράσεις) όμως οι εποχές δεν είναι ίδιες ούτε το ζητούμενο. Αν και εξακολουθούμε στην τροχιά του ανατολικού ζητήματος, έτσι όπως περιγράφεται εξ’ αρχής από τα περιοδικά φλερτ των μεγάλων δυνάμεων της Δύσης πότε με τη Μόσχα, πότε με την Άγκυρα. Η μικρή πλην τιμία Ελλάς έκτοτε (σ.σ. από τα επαναστατικά χρόνια
ακόμα) καλείται να αποθέσει τις στρατηγικές της επιδιώξεις, εξ’ αναγωγής, στο ισχυρότερο σενάριο. 3 >>

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4803

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΛΥΡΙΚΟ»

Äéêáßùóç ãéá ôçí üðåñá ìðïýöá!
Επιστροφή 5,7 εκατ.
ευρώ απ’ το «Λυρικό»

Äéáìáñôõñßá ôùí åêðáéäåõôéêþí óôçí ÁíïõíôóéÜôá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την ακύρωση της
κατάσχεσης των 5.718.205,52
ευρώ στην υπόθεση του «Λυρικού Θεάτρου» (για χρέη της ΑΕΝΑΚ Α.Ε προς τεχνικές μελετητικές εταιρείες για τη μελέτη
του εν λόγω έργου) «σφράγισε»
το Εφετείο Κέρκυρας. Διατάσσοντας, με την υπ’ αριθμ.
1/2019 απόφασή του, την επιστροφή των χρημάτων αυτών,
που, τη δεδομένη στιγμή, βρίσκονται στους λογαριασμούς
του ΤΕΕ.
Σελίδα 6 >>

ÊëåéóôÜ
ôá öáñìáêåßá
óôï «ôåëåõôáßï
áíôßï» ôïõ
«Ôæßôæç»... 7 >>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες το πρωί, στην πλατεία Ανουντσιάτα, η ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας. Στο πλαίσιο νέας απεργιακής κινητοποίησης, με αίτημα την απόσυρση του περιβόητου νομοσχεδίου - προσοντολόγιο. Παράλληλα, εξεδόθη ανακοίνωση, με τη οποία καταδικάζουν «την επίθεση των ΜΑΤ με χημικά και κροτίδες την Παρασκευή. 5 >>

ÌðáñÜæ
åêäçëþóåùí
êïðÞò ðßôáò
óõëëüãùí 9 >>
Áí êáé êáëýôåñïò ï Êñüíïò
ðÞñå ìüíï ôïí âáèìü ôçò
éóïðáëßáò 15 >>

Ìå ÷ñÞìáôá áð’ ôï ôáìåßï
ôïõ Óõëëüãïõ ÃïíÝùí êáé
ðñïóùðéêÞ åñãáóßá,
ï åõðñåðéóìüò ôùí ÷þñùí
õãéåéíÞò ôïõ Ìïõóéêïý! 8 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα