Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΕ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΚ 0-4
Βαριά ήττα με τραγική εμφάνιση
Τρίτη 15
Ιανουαρίου 2019
Ap. Φύλλου 6261
Τιμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 26510 37880 | e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
Αποκαλυπτήριααπό την
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΙΟΥ
Τατιάνα Καλογιάννη
Σε προελογικούς puepoog για τα
φουρτούνες πάνω
75 από το ΠΑ της Νυνης
Τοπικής Αυτοδιοικησης
Τατιανα Καλογιάννη 8a κάνει «τα
mv Tetaptn 23 Ιανουαριου, σις e51
και μιση το andyapa στο SEVodoxelo Du Lac.
ΣΕΛ. 8
Emorepn του Χρήστου
Μαντά στην 3η και 4η
TOM.Y.
Τον χώρο nou στεγάζονται οι Tonκές Ομάδες Υγειςστην Ανατολη
3η και 4η T.OALY.) επισκέ panKE
tnv Παρασκευη 11 lavouaplou o
Κοινοβουλευτικός Exnpoounog του
ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτης lucwMuv
Χρηστος Μαντάς και auttnae pe
τους εργαζόμενους όλων ειδ_
νωνικοος λειτουργούς και δοκnt10
Στις 8 Φε ρουαρίου
ηδίκη των «S" για το
θάνατο η ακουμάκη
Ζνεχεις ηταν ο
μοι και eSeutaopol στους onolog
τον Βαγγέλη haKoupan, στη Γαλακτοκομικη Σχολη luavvtvuv
Og το xeipdtepo σχεδιο Προεδρικο Διατογματος nou exe κατατε8el etug τώρα xapaKtnplz0υν σε κονη δηλωση
toug Πρόεδρος του ΔΣ. του «Συλλόγου Προστασιας Περβάλλοντος Ιωαννν ων, Αδαμάντιος Ζυλος και οιΕΚηρό
our οι των οικολογκων οργανώσεων στο νέο ΔΣ του φορα Διακεlplang AupvnS Παμβώτιδας Αποστό ng KOKOPδοτος (τακτικό μέλος) και hawng rlanatingin piou (avannpupatKO μέλος).
γερά στομάχια εινα το κατηχρόνια μετά τον &aato του 20χροΣε Ηγουμενίτσα και
Παραμυθιά ο Δ. Δημητρίου
γνωμη
Αναβάλλεται το σόου"
Κρατάω το non κορν στο νου λάη
αφήνω τον Kavane pou Kou. Yild
H napamy «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ, και
επικεφαλής trg Aruntpng Angiτρου, στα πλα ια συναντήσεων
avatnv Περι pepe a Ηπειρου, BoanΑλξης tepoyuviav τον
AasnS
κύκλο, ο προιος λογικά exel tolg
και Πάνος
ΕΠΊΚΕΨη στο Δημαρχείο του Δημου
Σουλιου dnou συ avranKE με την
Δημαρχο κυρια Σταυρούλα Mnpatn
και με Αντιδημάρχους. συζητώντας
κονοβουλευτκης ομάδας apo δεν
8a &apdyel τους Βουλευτές του nou
Πρεσουν», napa μόνο τους ΥΠΟυρO B. Βενιζέλος παρουσίασε
το βιβλίο του στα Γιάννενα
aleopuvang την δυνατοτήτων του
Δημου. Η συζήτηση Που aantxanκε ειχε να κάνει με τα πλΕονεκτηματα και τα με ονεκτηματα tns nepioκης. τα npdRtpata τυν δημοτών
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΚΟΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
γιατο Μακεδονικό
EEA. 3