Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία ΠΟλπική εφημερίδα Που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
ιδιοκτήτης , εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής-Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
λλου :
Σύσκεψη γιατο Μεταναστευτικό
από το Επιμελητήριο
48ωρη Πανσαμιακή απεργία
Τρομοκρατια και στην Παιδε
ΎΠΟΠτος φάκελος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
δημιουργεί ερωτηματικά
Σε καραντίνα νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Μυτηνης Πέντε υηάλληλοι, ο νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ένας αστυνομικός οι onoio"peav
σε εηαφη με ύηοπτο φάκε ο nou είχε αποδέκτη την ηρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χρυσή Βτζιλάκη.
Στιγμιότυηο από τη σύσκεψη. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γ. Κυριαζής
Ζητούν την Παρέμβαση
της Μέρκελ για μεταφορά
προσφυγων μεταναστων
στην ηπειρωτική Ευρώπη
Στο η αίσιο των συντονισμένων κινήσεων για την an°συμφόρηση των κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Β.Α. Αιγαίου, οι πέντε δήμαρχοι των
νησιών της Σάμου, της Λέσβου, της Χίου, της Λέρου και της
της Κεντρικης Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Πατούλης,
έστειλαν επιστολή στην Καγκελάριο της Ομοσηονδιακής Δημοκρατίας της Γερ.
μανίας, κ. Ανγκελα Μέρκελ, ζητώντας την Παρέμβαση της, ώστε η Korvn Δη ωση
Τουρκίας να ερμηνευθεί ως Προς το ζήτημα αυτό, υπέρ των ακρτών νησιοτών της Ένωσης και όχ εις βάρος τους, επιτρέποντας τη μετεγκατάσταση των
Τον ύηοπτο φάκελο, o onoloc σύμφωνα μεπληροφο.
ς εστάλη από την Ινδία, Παρέλαβαν το μεσημέρι
ης Τετάρτης 9 Ιανουαρ ο οι un n n o nou εργά
το κυριο Διοίκησης του ιδρύματος an°κλείστηκε και
opoupeta ano την αστυνομία, ενώ οφοκελος με το
ηερ εργο nepe όμενο η ραμένει στον ειστό po
κτίρια του Λόφου μ€xp1 νεωτέρας. Σε μήνυμά της
nou 40tene στους φοτητέ. rou Kaepyntéc και rouc
u an ους του navenl τημιακού δρ ματος του
ζονται στο γραφείο της Πρυτανείας
Είναι ηλέον αδύνατο 5 ελληνικά νησιά
λίγη ώρα μετά αισθάνθηκαν ζαλάδες και αδιαθεσία
η β εννογόνο του στόματος
και της μύτης. Αμεσα ειδοηοηθηκε η αστυνομία και
ακολουθήθηκαν όηα τα Προβηεπόμενα Πρωτόκοληα
ασφάλεια του Πανεπιστημίου και των ανθρώηον
Ειδικό κλιμάκιο της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώησης
Καταστροφών (ΕΜΑΚ) μετέβη το βράδυ της ίδιας
nvn από την Αθήνα Προκειμένου
να napandβει τον φάκελο με τις διαδικασίες nou
σε τέτοιες ηεριπτώσεις Προβλέηονται. Με απόφαση
Πρακτικώς μόνο
τους στις τόσο αυξημένες προσφυγικές
επτά μελών της κοινότητας μας nou
ζουν κανένα ηρόβλημα υγείας, κρ@nKE σκό μο να
και η δοκιμασία αυτή θα ληξη σύντομα και ασίως, θα
peav σε εηαφή
ημέρας στη
στο νοσοκομείο. Με την εληίδα ότι
εγκλωβισμός οικογενειών και ασυνό
του. Οι επτά nou neav σε
ση εύτηκαν. Είναι, nneov, onol καλά στην υγεία τους,
ώματα έχουν υηοχωρήσει. Άμεσα
ακαδημαϊκές και
διοικητικές λετουργίες στο Λόφο του ΠανεΠιστημίου
στην ΜυτΜίνη και δεν επιτρέπεται η Πρόσβαση στα
εηανέηθω με ότι νεότερο.»
της Γερμανίας για το μείζον καθώς τα συμπτ
out τη ευρωε τητά n o no, m κτικού Επιτέλους, πότε θα συνδεθεί η Σάμος
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Στην επιστολή, nonoia KononoinenKE
EN δα κ. Γενς η ότνερ δήμαρχο.
αναφερονται και στο θέμα των μειωμ
npayματα για ΠΟλλ xpowa, ζητούμε 1 υε τη e)εσσαλονικη
Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας να ερμηνευθεί Συνε εται η ταλαιπω α κατοικων της συμπρωτεύουσας αλλά κα, sni Kerτων του νησιού μας, αφού
ως Προς το τημα αυτό υπ ρ των καμ a npoonaesa εκ μέρους των κο ερ ωνων &ev v vetar a ote va eve vononeel sar nann aktonno
«welcome»!
στα νησιά του
ακριτών νησιωτών της Ένωσης και οι
γραμμή σύνδεσης Σάμου-Θεσσαλονικης
Είναι εκπληκτικό ηως μεταμορφώνεται ένας non,τικός
τοηκές κονωνίες των onokovan£6ειΕον εμπράκτως τον σεβασμό τους στο
aveρωηιστικό Περιεχόμενο των θεμελι.
της Ευρωηαϊκής ενοη0inτικής διαδικασίας εδώ και 3,5 και Πλέον
αναφέρουν στην επιστολή ενώ na
ράΜηλα επισυνάπτουν και υπόμνημα
σχετικό με την αναστολ ισχύος μειωλάριου. Μέρος άηοψης για το θέμα δημοσιεύουμε
Παρακάτώ. Ανήκει στον δημοσιογράφο Λευτέρη Χαρα.
του ΒΑ Αιγαίου.
είναι
του. Δεν θα αλλάζαμε ούτε μία nen.
Δεν θέλω να μειώσω τις ευθύνες της Μέρκελ για
Νίκος Βαρβατές-Εφοπλιστής
1949-2018
α των μνημονίων. Ούτε ηαραβ έηω ότι η
Γερμανία. nou ήταν ο μεγάλος κερδισμένος του ευρώ,
an°τελούσε μέρος του ηροβΜματος, θέηω, όμως, να
θηκε το θΝΒερό άγγελμα του ακρνίδι. | Η ακτοη oikri σύνδεση Σάμου-Θεσσαλονίκης εμφά.
vize για nonno χρόνο αυξημένη κίνηση και έδινε τη
ου θανάτου του, όχ σε ηροχωρημένη
νου όλα αυτά κατέληγαν μια σκέτη καρικατούρα
dpia tnC γραφικότητας. Η Μέρκελ naρουσιάζονταν ως
διαβολική φυσιογνωμίο, ως n«υτία του κακού, τηνίδια
δυνατότητα μεταφοράς επισκεπτών με τις οικογέ. ΠΡΑΞΗ 12/10
ς τους, τα οχήματά τους και φυσικά την ανταη
. Τα χρόνια της κρίσης κάποιοι
αποφάσισαν ncoc n ΥΡαμμή δεν είναι εηικερδης ενώ
όταν το πλοίο «Νήσος Σάμος» Προστέθηκε στον στό.
ΘΕΜΑ: Ακτοπλοκη σύνδεση θεσσα ονίκης. Σάμου
Ο ΟΠΟίος ηρόωρα μας εγκατέλειψε. Ο
και δυνατός. Ένας ακόμη ωραίος άνβουλιμία, υπηρέτησε τη μέχρι του
αγη εμπορευμάτων
Στη Θεσσαλονίκη και στα Γραφεία του Συλλόγου Σα.
Ένωση και
τιλήνη και τη Χίο με θεσσαλονίκη αλλά όχι τη Σάμο!
Εμάς μας έμεινε να -καμαρώνουμε» το όνομα του
πλοίου! Σήμερα η κατάσταση είναι γνωστή. Τα δροa Βόρειο Ελλάδα εξυπηρετούνται αηό το
Καβάλας. Αυτό δεν an°τελεί λύση και συοδού Φραγκίνη αριθ. 7 σήμερα 12η Δεκεμβρίου του
έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 GUvnnaε
σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλάγου, κατόην ηροσκησεως της Προέδρου του
Συλλόγου κ. Σταματίας Γρηγορίου και ύστερα από
ΟΧ τον Τσίπρα δεν τον ένοιαζε ούτε να αναζητήσει
αίτια, ούτε va npoteivel
Χωρις ηρόνραμμα και χωρίς ηολτική ουσία
nonono ότι αντιστέκεται, να τα «ne
αεις. Το μόνο nou τον ένοια.
συνάνθρωηό του και τις αξίες αυτού
Αυτόν τον άνθρωηο με κεφαλαίο,
φαίνεται ότι ο εφοηστικός και Περιοσότερο ο υπόλοηος κόσμος τον είχε
λιμάνι
νεχίζει την un°βάθμιση του vno ού μας αφού
μειωθεί κατά nonu οι μετακινήσεις επισκεπτών από
τη θεσσαλονίκη όγω της ανυπαρξίας ακτοπλοϊκού
ανάγκη. Ο οι εμείς nou τον ζήσαμε, δρομολογίου. Οπως και στο ηαρελθόν, έτσι και τώρα,
n anow a του μας αφήνει ένα μεγάηο ο Σύλλογος Σαμιων eeooanov κης Ο Πυθαγόρας και
κενό. Αυτού του ανθρώηου θυμούμα. | η δραστήρα ηρόεδρός του κα. Σταματία Γρηγορίου,
Σάμος, με το σοβαρότατο Πρόβλημα nou αντι.
όγω της αυξανόμενης ροής
λία του. Να φαίνεται
Που εστί, η τωνπροσκαιρων φαντασία;
Που εστίν ο χρυσός και ο αργυρός; nou
εστίν των οκετών η ηλημμύρα και ο
θόρυβος: Πάντα κονί. ηάντα τέφρα,
Πάντα σκά. ΑΜ δεύτε βοηθήσωμεν
μετώηζει σήμερα,
των Προσφύγων-μεταναστών, έχει άμεση ανάγκη
ουμηαράστασης και στηριξης και ano touc zuouc
οι onoioi ζουν ektoc tou vnooupac
vace τα
0 back και τα anna oneev ponuka Να μα
Η υφιστάμενη, Προ ετών ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ θεσσαλονίκης-Σάμου έχει καταργηθεί, με ano.
τέλεσμα όχι μόνο nnonn της θεσσαλονίκης αλλ και
n ευρύτερη Περιοχή της να είναι an°μονωμένες από
το νησί μας με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική
στε την έντιμη ζωή του, τον anno του
χαρακτήρα, την εντιμότητά του καθώς
enavacepel το μείζον e4a στην enig άνεια. Αυτή
αργότερα όλοι καταλάβαμε και μάλιστα οδυνηρά, nad
φορά. με ομόφωνο ψηφισμ του ο σύλλογος ζητά
από την noAITIK ηγεσία του υηουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικης ΠΟΝΤικης, τον υηουργό Φώτη Κουβέ.
n, τον αναπληρωτή unoupyd Νεκτάριο ΣαντορΜό
καλύτερος μαθητής της Τρό κας Γιατί στην ηραγματι
κότητα ηάντα μερκελιστής ήταν ο Τοίηρας. Γιατί η αντί.
στασή του ήταν ηάντα φραστική και ψηφοθηρική. Γιατί
όταν χρειάστηκε να συγκρουστεί στα anneea μe tnv
Μέρκελ, συνθηκολόγησε σε 17 ώρες. Γιατί δεν ήθελε
Ποτέ Πραγματικά να έχει αυτή η χώρα μια άλλη Πορεία.
σου αγαθών αξίωσον τον μεταστάντα
εξ ημών, ανάπαυσον αυτόν εν τη ayn.
τυρία. Avepconoc ευαίσθητος, ρομαντικός, τρυφερός, ευχάριστος σε όλους.
πόστο του, τα έργα και οι ημέρες,
pizec και φλέβες ζωής Συναξάρι ενός
μητρη Βίτσα, να ηροβούν στην
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σάμου με τη Βόρειο
Ελλάδα, μέσω Καβάλας, δεν εξυπηρετεί την nepi0κή
της Θεσσαλονίκης καθώς και της Κεντρικής και ΔυτΓια μια ακόμη φορ η Σάμος, n nonn
ακτοπλοϊκής Υραμμής θεσσαλονίκης-Σάμου. Δημοσι.
εύουμε σήμερα το ηΜρες κείμενο του ψηφίσματος
nou εΜίζουμε, αυτή τη φορά, να εισακουστούν οι
ριοχή του Λιμανού nou ηταν ο αγα.
Χαρές και nunec. Τα χρόνια του νεμάτα
κής Μακεδονίας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα