Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Σε κατάσταση | Για το
εκτακτης
αναγκης
Ομιλία για το
Προσύμφωνο
Πρεσηών
μερισμα
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ETGE 16o TIS0E
napaocun 1112019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
aAshnivv 22, rpe9evd ITnA. 2462 087772, Fax 2462087773 lemal: chronkaotenet.gr
ας περισυλλέξη τους λυγμούς
Ας άνοικοδομήση τώρα ή Εθνική Κυβέρνησις τά
έρείπια του Ρακόβου (Κρατερό Φλωρίνης), τό όποίο
ever?ησαν κομιτατζήδε, ας περισυλλέξη τους
λιγμούς τον σφαγέντων αθώων γυναικοπαίδων, iva
έμπνευσθή εις τας διακοινώσεις της καί άς μεριμνήση
διά τας χήρας καί τά όΟρανα των θυμάτων του Μελενίκου. Τίποτε, όμως, έξ όλων αυτών δεν θα σώση την
εύθύνην αύτής απέναντι του Έθνους, απέναντι της
κοινής συνειδήσεως, άπέναντι της δικαίας
άγανακτήσεως διά την ειδεχθή έγκατάλειψυν τών
έλληνικών πληθυσμών εις τας χείρας των Βουλγαφων
(σελίδα 23).
ΡΕΒΕΝΩΝ
Χιον σμένη Γρεβενιώτικη φύση.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ,ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Τα ΧΡΟΝΙΚΑ στον unonovom σας.
-Κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον έν uno no0υκό
όνο στο email avawu στών μας.
Etaupos Xp. Kapaysouvns M.D.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΟΔΗΓΩΝ
latpou N. Kapvaßá 1 4as apopos
Εμπορικό Ελιμεία)
TK; 51 1001 ρεβενά
Τηλ.: 2462502144
Επείγοντα: 6944 286795
ERANEA
Μακεδονομάχων, 14
o:6877 019452-6932 235231
ThA. 2462080550