Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
14 01

•σΑν σημερΑ [óåë.2]
•ΚΑΙροσ ΓΙΑ 2 ημερεσ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 17o • ÖÕËËÏ 3915o • ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ –
ΠΕΥΚΗ 2020 ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ

πλούσιος
απολογισμός
>> ΣΕΛ. 15

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

νέα λειτουργία
της τοπικής λαϊκής
αγοράς
>> ΣΕΛ. 2

πιστοποιήθηκαν
επίσημα
ως εσωτερικοί
επιθεωρητές

τ

ο δημοτικό συμβούλιο Βριλησσίων ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας( ΣΒΑΚ) για
πρώτη φορά στην πόλη.
Το σχέδιο ΣΒΑΚ ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών μεταφοράς, ενθαρρύνοντας τη μετάβαση προς πιο
βιώσιμες μορφές. Αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων.
Οι βασικοί άξονες της νέας κυκλοφοριακής οργάνωσης, είναι:
- Αποτροπή των διαμπερών κινήσεων μέσα
από τους τοπικούς δρόμους για την προστασία των γειτονιών με χρήσεις αμιγούς κατοικίας
- Μονοδρόμηση των βασικών συλλεκτήριων
οδών με στόχο τη μείωση του αριθμού των διασταυρούμενων ρευμάτων και την απλοποίηση
των κινήσεων στους κόμβους έτσι ώστε, σε
συνδυασμό με τις απαιτούμενες γεωμετρικές
παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ορατότητας,
να αναβαθμισθεί σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στο προάστιο.
- Λήψη μέτρων και εφαρμογή διευθετήσεων
για τη μείωση των ταχυτήτων στο τοπικό και
συλλεκτήριο δίκτυο.
- Μέτρα για την ασφαλή κίνηση των μαθητών
προς και γύρω από τα σχολεία.
- Δημιουργία συνθηκών για ομαλή και ασφαλή κίνηση πεζών και ποδηλατών.

Τα στελέχη του Γραφείου Διαχείρισης
Ποιότητας του Δήμου Αμαρουσίου

Ισορροπημενη

αναπτυξη
>>ΣΕΛIΔΑ 12

ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

“Δυνατή μεταγραφή”

Γεύμα αγάπης
με ωφελούμενους
και χορηγούς
>>ΣΕΛ. 16

Προμήθεια ειδών
Παντοπωλείου
και καθαρισμού
Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης
του διαγωνισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης

>>ΣΕΛ. 3-9

>> ΣΕΛ. 15

Επισημοποιήθηκε
η συνεργασία του
Δημάρχου
Κηφισιάς με την
πρώην
Αντιδήμαρχο,
κα Νίνα Βλάχου

>>ΣΕΛ.13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα