Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ

13

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5037

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ:

«ΩΡΑ ΚΡΙΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Πρωτοφανή παζάρια
µε γυρολόγους
βουλευτές»

Σήµερα το πρωί
το τετ-α-τετ
Τσίπρα-Καµµένου

ΣΕΛ. 5

ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΞΕΣΠΑΣΕ
ΧΘΕΣ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ

Φούντωσαν
ιστιοφόρα
στο καρνάγιο
ΣΕΛ. 4

Αντιµέτωποι

µε τα «απόνερα» της κακοκαιρίας
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ
ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΛΦΕΙΟ

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η Γ.Γ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φάκελοι: Ίδια
ουσία και ίδια
φυλλάδια…
ΣΕΛ. 2

ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑ∆Α
ΣΤΟ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ
157.724 ∆ΟΛΑΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ!

Και νέα απάτη
σε βάρος
επιχείρησης
ΣΕΛ. 4

Τ

α απανωτά κύµατα κακοκαιρίας στην περιοχή δεν προξενούν προβλήµατα µόνο κατά την εκδήλωσή τους, αλλά (κυρίως) µετά… Και ήδη, οι τοπικές Αρχές και οι Φορείς στη ∆υτική Ελλάδα κινητοποιούνται, γνωρίζοντας πως τα χιόνια και οι βροχοπτώσεις προκαλούν κατολισθήσεις (λόγω της
αποσάθρωσης εδαφών) και πληµµύρες (λόγω των µεγάλων όγκων νερού στα
ποτάµια). Ήδη, ο Αλφειός στην Ηλεία και ο Λάδωνας στην ορεινή Αχαΐα «έσπα-

σαν» προξενώντας καταστροφές, ενώ κατολισθήσεις σηµειώθηκαν στο Μ.
Σπήλαιο και στην περιοχή του Θέρµου. Ακόµα, οι τόνοι χιονιού που πέφτουν
στην περιοχή των Καλαβρύτων, είχαν χθες ως αποτέλεσµα να προκληθεί χιονοστιβάδα που γκρέµισε έναν πυλώνα στον αναβατήρα της «Στύγας». Ευτυχώς, δεν υπήρχαν εκεί άνθρωποι. Ωστόσο, το χιονοδροµικό κέντρο αποφασίστηκε να µείνει κλειστό… ΣΕΛ. 3

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ «ΜΕΤΕΩΡΗ»
Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ
ΣΗΜΕΡΑ (15:00) ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Όλα στον αέρα
∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Θ. ΚΑΛΑΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

n ΜΕ «ΟΠΛΟ» ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (17:00)
ΣΕΛ. 15-20