Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυ όλας Kapof άνος 1951-1974 180 ri α-Ε δότρο Σταυρίδου LZrua ή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β, (1974)*
Ap 9όλλου 6880-1 1.790 0,50 €
Στέργιος Καψάλης
Τρεις παραμένουν
ι βουλευτικές έδρες
Υψηλά τα ποσοστά
ιο τη
Τίποτα δεν
έχει τελειώσει
| όλα είναι εφικτά
Οι ομορ ιές των
πηγών της Αγίας
κάποτε
ανεργια σε
περιφέρεια Δράμας
Μακεδονία-Θράκη
Βαρβάρας
Για Την πλειοψηφία των χωριών του Νομού Δρ μας
Ανοίγει τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου
χαμηλά τα ποσοστά Της απεργίας των εκπαιδευτικών στη Δράμα
Αρτεμιάδης: Σε κυνηγούς σεμιναρίων
και πτυχίων μετατρέπονται
το Κτηματολόγιο στη Δράμα
Από 14 Ιανουαρίου έως και 15 Απριλίου 2019
οι εκπαιδευτικοί για να δουλέψουν
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται
Διαμαρτυρία και από την Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Περιφέ
ρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης
-ΕΙΝΟΥΝ από την ερχόμενη Δευ-τέρα 14 Ιανουαρίου, οι δηλώσεις
-καταγραφής όλων των αανήτων,
ιδιωτικών και δημοσίων εκτάσεων, για
ουριά του Νομού Δράμας, τα οποία δεν
ουμμετείχαν στην πρώτη καταγραφήπου
Πατρ. Διονυσίου στην πόλη της Δραμας,
με ωράριο εργασίας από Δευτέρα 6ως
και ΠαρωΕυήαπότς 08.00το πρωί υς
και 1600 το απόγευμα, eve για την Te.
τάρτη το ωράριο θα ανααπόης08.00το
πρωί έως και τις 20.00το βράδυ.
Του Θανάση Πο
με την πρόσληψη 4500 νέων
e ατοδοτικών. Μόνο που το
νομοσχέδιο αυτά όχι μόνο
όχι μόνο επειδή δεν προηγΦΩΤΟ Π.T
μενα μέρη, αλά αρίως ΤΕ2ή
διορισμούς,γιατί αυτό eva atma
χρόνων. Λεμε όμωςότ, auto το σύva
προσλήψεων
εκπαιδευτικών
ΦΩΤΟ Π.T
δεδομέ οΟυοσπονδίες των Γο tuv Μαθητών
έχουν εκδώσει ψηφίσματα δαμαοτυρίαςΟτώτας όμεσα την a tος
Σύμφωνα με τον κ. Αρτεμιάδη
tr ονέο σύστημα δωρισμίν που
ρέου η κυβέρνηση, πατάει σε ένα
σύστημα που θέτει πλαφόν στην
Ήδη, οι διαδοασίες έχουν ολοκληρωθεί και από ης 14 lav ουαρίου θα ξεκνή,
σει η καταγραφή στο Νομό Δραμας, για
να ολοκληρωθεί μέχρι και 15 ΑπριΜου
τρέχοντος έτους για τους κατοοους του
εσωτερικού της χορος Για τους κατοίκους εξωτερικού αλλά και για τα ακίνητα
του δημοσίου, η προθεσμία λήξης oole.
του μέχρι και 15 louAlou 201
YeveuiZouue, για άλλη μια φορά, ότι
τα χωρι των οποίων οι κάτοκοι θα πρόπει να δηλώσουν τις oxinTeeepOude
τους, ehou:
βάθμίας ΕΚ οβασης . Αράμα
Χακά και διδακτοροα, θα μείνουν
Aga Παρασκευή, Αδριανή Ανω Πιξάρ,
ΑΧλοδα, A60χορ, Αργυρούπολη, BGλακας, Βαθύτατο, Γραμμένη Γρανίτης,
Δοξάτο, Δασωτό, Εξοχή, Καλλίφυτος
Καλός Αγρός, κουδούνα, Καλή Βρύση
Κάτω Neupooru, Κατάφυτο, κάτο Boo τού, Καλλιθέα, Kooavoyeta, Λιβαδερό,
Λευκό veta, Μεγαλόκαμπος, Μοναστηpow. Μακρυτλά. ΜΑκρόπολη Μαυρολεύκη Μουρόβατος, Μκροχώρι,
Στον "Πρω νό Τύτο» μίλησε χθες
ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπ0tδευτικών ΠρωτοΒάθμας Εκπαίδευσης Ν Δράμας κ. ΛΟαρος Αρτ8μιάδης, ο οποίος eruoruaivu μοτα$ άλλων ότ, το véo σύστημα
-mpoo ήφουν-διορισμών. artoreκού πτυουδιότιμοροδοτείταμοτατυ0aa και διδακτορικά Δίνει
120 μήνες προοπηροία και πριμδοτεί και άλλα προσόντα όπως &
δοκτορικό, μεταπτυχιακό, ουογ8vei0κά κρτήρια κα άλλα και
χαμε πλέον ολικήαατροπή στους
Έναςουνάδελφος που δουλεύει
10 μήνες για παράδειγμα Prael
χαμένος, από έναν που έχει μετοπτυαακόηίρναομέσως 20 μήνες
roumpeoa.
Αυτό που κά ει στην ουσία, eivu
η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
Το γραφείο του Κτηματολογίου στη
Δραρ, av olye1την ερχόμενη Δευτέρα 14
Ιανουαρίου και βροετα επί της οδού
Κοζάνης 3, κάθετη της κεντρο ής οδού
δουν αντληρωτίνοατουδευτικών,
οδΙΥεί στην πλήρη απαξίωση του
mu0 ουκαι την ανατροπή του
yo°υακούμέλλοντοςχιλιάδων αοπληρωτών, ενώ παρ λληλα
Αρί κετα πολύ πίσω από τς tepaσηες ανάνας της Βατα δευσης και
Οπως λέει στον-nT.-οκ. Αρτμάδης.*εμείς σαν κλάδος, λέμε:
βασικό πτιχο και πρ0mpeoi
χορίς πλαφόν Ta υτόλουτα είνοι
pooo τολόγι. Méoa arr' από το
σύστημα Χλιάδες ουνάδελφοι του
δουλεύουν για χρό ακα δεν e av
κυνηγό σεμιναρίων και πτυχων
'Εχουν qodou τώρα όλοι και
χνουν σεμνοροα 300 και 400 ωρών
μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως με
2.000 ευρώ κα με 4.000 epa, με
την ελπίδα του διορισμού Κοι όλα
αυτοί μετατράπο τασε δυνατό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
με τους διορι
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
Πάτκας-Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
δεν λέμε όχι στους
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ B. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Merontux1ακό στο Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20.30, εκτός αηόγευμα Τετάρτης
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο$ TT. Αρμεν ( ::
εκτός Τετάρτης απόγευμα
Ειδικό$ Ορθοδοντικό
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
L 252 10 20 006 K. 6942 900 424
e Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
Τηλ: 25210 22423, Fac 25210 22413
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα