Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

6oC, 12:00

10oC, 20:00

€0.80

6oC - Υγρασία 66%-81% - Άνεμοι: Α-Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 08:01 - Δύση ηλίου: 17:34

Ï ÃïõÀëé ï ìáýñïò èåñìáóôÞò áðü ôï Ôæéìðïõôß...

... Είναι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο αποστολέας των ύποπτων φακέλων αφού δεν υπάρχει και κάποιος άλλος τόσο γνωστός να λέει ότι στο Άντεν χορεύοντας πίνουν την άσπρη σκόνη. Κι επειδή
ο λόγος γίνεται για την σκόνη, είναι και ο πρώτος που μας πάει στο μυαλό όταν αναφερόμαστε στην υπόθεση, που εξελίχτηκε σαν φάρσα
από τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών. Τελικώς (;) οι φάκελοι αλλού ανοίχτηκαν προ ημερών κι αλλού
όχι, όμως συμπτώματα σε ανθρώπους κατέγραψε το ρεπορτάζ μόνον στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. 3 >>

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4802

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ï ãñßöïò ìå ôéò ýðïðôåò åðéóôïëÝò
Μέχρι το απόγευμα
χθες περίμεναν
οδηγίες στην Κέρκυρα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με περιεχόμενο
δυο φυλλάδια γραμμένα στη
μοναδική γεωργιανή γλώσσα
και τ' αγγλικά, οι ύποπτες επιστολές αναστάτωσαν πολλές
ελληνικές πόλεις και την Κέρκυρα. Το ρεπορτάζ (σ.σ. όχι το
δικό μας) αναφέρεται σε αποστολή απ' την Ινδία (;) και παραλήπτες τις πρυτανείες ελληνικών ΑΕΙ. Στην αρχή εκφράστηκαν φόβοι για περιεχόμενο
τοξική σκόνη, ύστερα από τη
διαμαρτυρία των ανθρώπων
που ήλθαν σ' επαφή μ' αυτήν
στη Μυτιλήνη. Η εκδοχή αυτή
δεν επιβεβαιώθηκε σε κάθε περίπτωση, όπως π.χ. στο Αργοστόλι και το ΕΜΠ. Στην συνέχεια ο συναγερμός ατόνισε κι ενώ για τη Μυτιλήνη σηκώθηκε
C-130 να μεταφέρει την επίμαχη επιστολή, εδώ ξέμειναν από
οδηγίες αφήνοντας τον φάκελο
στο Ταχυδρομείο! Στο εξώφυλλο της μιας μπροσούρας τιτλοφορείται «η τελική νίκη του Ισλάμ αλλά όχι μέσω των Μουσουλμάνων» με πλαγιότιτλους
που παραπέμπουν σε εμβληματικές φράσεις των Ισλαμιστών
ακόμα και σε γνωστή όπερα
Islamic Call to Prayer | Symphony of the Orient που ο
Κροάτης συνθέτης J. S. Slavenski εμπνεύστηκε από τα καλέσματα του Μουεζίνη σε προσευχή. Αναμένεται με ενδιαφέρον η εξιχνίαση της υπόθεσης.
Σελίδα 4 >>

Äýï åêäï÷Ýò ãéá
ôïí ôñáõìáôéóìü
ôïõ ðáéäïêôüíïõ

5>>

Áýîçóç óôéò
áößîåéò óôï
áåñïäñüìéï

7 >>

Äéçìåñßäá
ãéá ãïíåßò åêðáéäåõôéêïýò
- èåñáðåõôÝò 7 >>

Óôç Ëáìßá
øÜ÷íåé ôç íßêç
ï Öáßáêáò >>
15

Το ένα από τα δύο φυλλάδια που βρέθηκαν μέσα στην επιστολή προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναφέρεται στην τελική νίκη του Ισλάμ Σελίδα 4 >>

ÊïóìïóõññïÞ, êáôáóôáôéêü
êáé... êéíçôïðïéÞóåéò óôç ã.ó.
ôùí îåíïäï÷ïûðáëëÞëùí 7 >>

Ôï ôñßðïíôï
èá öÝñåé ôçí
êïñõöÞ ãéá
ôïí Êñüíï 13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα