Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟΣ
Παρασκευή 1 1 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου: 982 . Ετ0S: 16.. Τιμή: 2,50 €
ADIEPOMA
H Super League χωρί: μυστικά!
-Αυο σεΑΙίες με χρήσιμα στοιχεία νια
OEMA:
LE «Σαρώνει» Το 0-1 UKOn
ΠΡΟΣΟΧΗ!
της Αφρικής
AHMIO
Σ01IOKED
TOTENAM TIOYNAITENT
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΡΒΗΓΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ
ΚΑΤΑΡΡΊΨΕΙ ΤΟ ΡΕΚΟΡ
ΤΟΥ ΣΕΡ ΜΑΤ ΜΠΑΣΜΠΙ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
0 22960 34014
@www.pantaziscars.gr