Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
11 01

•σαΝ σΗΜερα [óåë.2]
•καιροσ για 2 ΗΜερεσ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 17o • ÖÕËËÏ 3914o • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΞ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Κοντά στους
εργαζόμενους
η Μ. Πατούλη
>> ΣΕΛ. 13

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δημοπράτηση
Μελέτης Ανάπλασης
“ΙΟΛΑ”
>> ΣΕΛ. 2

Υποψήφια
με τον Γ. Θωμάκο
Συνεργασία του Δημάρχου Κηφισιά
με την Μαίρη Κεφαλά

>> ΣΕΛ. 12

ΛειτουργικΗ και αισθΗτικΗ

αναβαθμιση

Δ

ημοπρατείται στις 25 Ιανουαρίου 2019 το έργο ανάπλασης
της οδού Ευεργέτου Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της Κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής.
Σκοπός του έργου, προϋπολογισμού 863.500 ευρώ, είναι να αναβαθμιστεί η Κεντρική πλατεία και η περιοχή πέριξ αυτής με την αύξηση του διαθέσιμου χώρου για τους πεζούς, την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας.
Το έργο περιλαμβάνει ακόμη την δημιουργία δικτύου όδευσης τυφλών και ραμπών ΑΜΕΑ, την κατασκευή φρεατίων συλλογής ομβρίων και την ανακατασκευή των παρτεριών πρασίνου.
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση γιατί προχωράμε στην
υλοποίηση ενός έργου που αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και
την αισθητική της Κεντρικής πλατείας και της περιοχής πέριξ αυτής
και θα λειτουργήσει σε όφελος των πεζών, της ασφαλούς κυκλοφορίας και της βιώσιμης κινητικότητας» δήλωσε για το γεγονός ο
Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΙΣΩ ΑΠΟ Ο.Α.Κ.Α

Πρωτοχρονιάτικη
Δράση Εγχώριων
Αγροτικών
Προϊόντων
>>ΣΕΛ. 13

«Ως Δήμαρχος θα καταγραφεί
στην ιστορία της πόλης ως
“μετριοπαθής διαχειριστής”»
Η τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Νέας Ιωνίας
Παναγιώτη Μανούρη για τον προϋπολογισμό του 2019 και τον κ. Γκότση

ΣΕΛ. 14-15

ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ UNESCO ΒΟΡΕΙΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Προμήθεια
ειδών
Παντοπωλείου
και καθαρισμού
για τις ανάγκες
του Δήμου
μεταμόρφωσης
Θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό
και θα χρηματοδοτηθεί από
Δημοτικούς πόρους

>>ΣΕΛ. 3-11

>>ΣΕΛIΔΑ 12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα