Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ιδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 62ο-Αρ. φύλλου 17.431 . Τιμή 0,60 € . Παρασκευή 11 Ιανουα
pape t . Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3s-τηλ. Κέντρο 265 10 25 677, 33.791-Fac 265 10 30.350 . http: wproinoslogos.gr emailinto prinosi gos gr
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΝΕΊΡΟΥ
ρίου 2013
Δώστε πόρους στους Δήμους για ριζική λύση με διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση
ΜΕΊΖΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Από τα Χόνα Που Αιώνουν και τις ισχυρές κατα
ές roup ouw εκ, αναγκαίαεί
ΓΛΑΤΟΥΛΗΣ (Πρόεδρος ΚΕΔΕ):
τήδιαχειρ ητος
Κίνδυνος εκδήλωσης και
Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για
ικών φαινομένων
πλημμυρι
AnaTE τα συ ημένη επαγρυπνηση λέει στον nAs o Mi ονικός Υδραλκών Εργων Δ Μακρης
Χορίς μαθήματα και σήμερα στα σχολεία του Νομού Ιωαννίνων
Στην επικαιρότητα βρέθ ΚΕ η
μου Δωδώνης αναδείχθηκε (σε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
χθεσινή ηταν μάλλον ήmo. O".
ωςεργο της χρονός 2018! Και πράγμαΤΙ ΟΤην ΤΤΕριοχή μας έχουν yivE1 σημανΤΙκά
Επαρχιακό οδικό δίκπο, αλλά και
: μέσα σιην πόλη πον Ιωαννίνων.
σε άλλες Περιφέρειες τα πρόσμααπό Την ΕΕ για ης avtlk
Η διαχείριση των απορριμμάΤων αποτελεί ζ. τημα
Ισημαοίας για rooc
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Σαυτό άκις που
ρούμε σημαντικά ΕΝαι η διαλογή
στην TIM και η
που θα επέφερε σημανηκά οφέλη,
Το«n άσινα σημεια»
πλέον έναν νέο «οχυρό» πονοκέ:φαλο για Τις αρμόδιες υπηρεσίες και
κά στις τοπκές κοινωνίες.
Εορος
υταάλλα ποτά na n ς Η Eipageea
προσοχή
ροκειμένου να μην επαναληφθούν φαν όμενα του
Ο ΣΥΡΙΖΑ «τακτοποιεί» ημετε
00UC :xupoo o -11η σα :
Σύμφωνα μάλιστα με Τον ΤΟΚΤκό συνεργάτη του cnJu Δημήτρη
Μακμή (Πολ mo-MrD(ανικό ΔΕ.
Συγκοινωνιακών - Υδραυλικών
ΕΡΙων Υποδομής), το ΥδαΤΙκό Διμέp|σμα Της Ηπείρου Είναι ένα από
τα πιο ορεινά διαμερσματα της χώρας, με Τις μεγαλύτερες λιάνες aTuv ποταμών Aidπριν εγκαταλείΡει την ε
ξουσία! .Mo
φέταελληνικοεμβληματικό προιόν
. Τονίζειμε έμφαση η Ευρωπ. Επιτροπή
που θα δεχθούν και Τώρα Τις μεγαλύτερες ποσότητες υδάτων. Επ σητρούν μέρες για να
στα φο τηςΑΕ κα προκαλούντα ο καοw.xpew
vH"Ko 1 oor»AuouveZiannyvume origetuaniaroquwins,
τονέντυ00
και ειδυή ενίσχυση
op pmp Οπτας κα lu
ning aoκοπές δράμα ν, ζημιές σε σπίπα.
διορίζοντάς α σε
θέσεις ή συμπα
εύματα σχετικά με τη φέτα και τα
περί παροχής ΚΝήΤρων για έ5oozuMoyos Epr0ζομένων αναρωτιεται
Γιατί παραχωρείται η Εγνατία αφού
ο ελληνικός λαός πληρώνει το Τίμημα;
Ενη Κυβέρνηση. ΠροTOV
έθεσε ο
θεμα προστασίας πρώτης κατοικιας!
: δεν σου ο κνα παρασχεον Τρα :
μα και eno rayo w
2η ου :
συνολικός po: Των προβάτων. Αντιθέτως πρόκειται , σμών της mpaguin
κλάδο ο οπος για Την ΕΜπροτη : σης ms Eyvanag
χει ως αποτέλεσμα ΤΟ
για όσους επ
τίες δεν καλ imonas
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: | : AoSo(Δημοσίου) να
Πανικό ΤΡοκάλεσαν οι άπο-|
θεσε στον υπουργο Em:
δρύματα Της χώρας, με mpa-I : ΤΕία rou προεδρείου
Συναγερμός» σήμα ΕΧθες και! :
σπονδίας Εμπορίου και
ατικότητας
Επιχειρημ
που το απόγευμα έφθασε ύπο5x, riipyo Καρανίκα.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
<.11.A.»
Eni0ης. η
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
MOPCDGC THC IEPOCYNHC
P ed TH 1 POCYNHC
εγκώμιον
απαντώνης | LEQUt ματς. ΓΑΕΚ κινούνται Πρωθυπουργο εγκωμιοι
Ο Παπαντώνης
πλέον στον ΠΑΣ Γιά
> Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
-Mer εμποδίων-λόγω καιρού η προετοιμασία
ΟΕυσται στο τέλος Του χρόνου ο κάθε Πρωθυπουργός να προβαίνει σε
στηρίου της ΕΠΟ. Too- :
ποίο δικαίωσε τον Ολυ6ός Λευίτης, με κοινό ρόσο οδ0mopou, a0όουβος
εργάτης, αεί πορευόμενος, ανΕκάλυΤΤΕ ένα σκοπο,
που ο χρόνος Τον έθρεφε με Ιερό ζήλο μέσα Του και
ματισμό του για τη νέα χρονιά Αυτή η συνήθεια
τηρήθηκε με ευλάβεια και από τον κ. Τσίπρα, με τη
διαφορά ότι από το πρωί ως Το βράδυ στην ΕΡΤ καυχιέται για το
μενάλο έργο της κυβέρνησής Του. Γι' αυτό και ο σημερινός πολί
της αντιδρά Kpma στον πρωθυπουργικό λόγο και αμφισβητεί
την ειλικρίνεια ακόμα και TuJV TTpoetui ν Του. Τούτο οφείλεται
στην αντίφαση λόγιον και πράξευν.
και Την προ- :
μετην ΑΕΚ στο
σιμάδες) κινούνται
πολλή Επιμονή μοχοϊντας να μείνει μακρυά από Εκκλησιαστικές
επιτελείο rou ΠΑΣ
κή δράση θα γίν με :
Kpmia στον
πίσω την σοπαλία με Τον ΠανΝίνο για ο Kin1λλο Ελλάδας.
Super League, δηλαδή την πρεμιέρα
Και οι καρπαί δεν άργησαν να έρθουν. Δημιούργησε,
Προσωπικά αισοάνομαι υποχρεωμένος ως Ενεργός

Τελευταία νέα από την εφημερίδα