Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θέλει να γεμίσει τους aZWOu άδες»
el 15
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣΠαρασκευή 11
Ιανουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6259
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr l www.neoiagones.gr
ακόμα ταυτοποιεί τα
ΕΦΤΑΣΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ακίνητα που πάνε στο
Συναγερμός γιι τους
ύποπτους φακέλους
τρεις και πλεον μήνες μετά mv
Τσακαλώτου για
φημης ΤΑ τα
10.119 ακινητα Που εν μια νυ cd
Πέρασαν στο uneptqua.- το
ΥΠουρνυο Πολιτισμου ακόμα
ΣΕΛ. 8
ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΗΕΕΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΣΑΥ,ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σταθερή η ανεργία
στην χώρα
Σ 8epn στο 18,6% nap4erve n av4_
γιατον Οκτίβο του 2018σε axen
pe τον Σεπτέμβριο, ενώ n!ρυσι τον
Οκτώ6pio avexoov στο 21%.
ΕΑΣΤΑΤΌ
την ανεργιυν an ae σε 875.997
άτομα και μειώ8ne κατα 122.090
2017 (akuan 12,2%) και κατά 11.374
άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο
2018 (peluan 136).
EEA. 5
ΟΦ, Φιλος πρόεδρος
στον Φ0péa Λήνης
φιλι ας φίλος oplotne Προετρομοκρατικά «xtinnpa» η κακόγουστη φάρσα Πιανά το δεύτερο αλλά μένει να ano&axtEl και για va Ytu a na
npene1 va nepdσουν μερικές ώρες. και να eSeto στον οι φάκελοι με ηεριεχόμενο οοπτη σκονη nou aneotλησαν
μαζικά σε Πανεπσtnia και ΤΕΙ σε όλη tn χώρα τέτοιος Φακελος αΕστάλη και στην Apea, tnv εδρα του npinw
TEI Hne pou. Ο Π ponaing του ΤΕΙ Αναστάσιος Tatvag EmBeBavi νει το συμβον. ωστόσο εναι σημαντικό mg ο φάκεγια eSedous
ΣΕΛ. 6
δρος του φορέα Διαχείρισης ms
Υπουργός ο Υπουργός Περβάλλοντος Γιώργος Στα8άκης και ο Αναπληρωτής ΥΠουργός Tuxpatng
ΣΕΛ. 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ
για Πολιτική Προστασία
και Πυροφεσυκή
ΠΑ ΤΗ ΦΕΤΑ
Η Ελληνίδα ΠΟΠ-σταρ
Με ένα ευρηματικό tweet Enae5e να
και ovaBaa.
μιση των δqaw Πολιτικης Προστασές της Περιφερε ας Hneloou anpaοδοτει η έντα5n στο Enix ρησιακο
Πρόγραμμα «Ηπειρος 2014-2020δυο νέων npaSeuw. τις σχετικές
ano Ράσεις uneypaye ο Περιφερε p«Σχετικά με δημοσιε,οματα Περι
Προσπαθώντας να επανέλθουν
οι κανονικοί ρυθμοί
σε αυτές Περιλαμβάνεται n npounaeld
onpatuw και ειδικο επιχειρησιαvantoupe mv anovtnon μας και δοο
φωτο paqieg, ενος npaBatou και tns
κα ενισχυση του εργου του ΠυροΠολιτικης Προστασιας της ΠεριφεΣΕΛ. 5
αχετική
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
ρεας Hnepou.