Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΑ
911 772529 029145
ETO2: 48°
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13793
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T: 210 38 17 700 -210 38 17 716 -210 38 17 737
F: 210 38 17 331 - 210 38 17 281
E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Κατά τη Eurostat
η Ελλάδα είναι τρίτη
στην Ε.Ε. σε αστυνομικούς
ανα 100.000 κατοικους
Φαρμακευτική δαπάνη
Τσίπρας-Καμμένος
Συνταγματική κρίθηκε η λειτουργία των κα
ταστημάτων κατά τις Κυριακές. Ειδικότε
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές η εξέλιξη αυτή
ηρθε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των
δύο ανδρών. Οπως αναφέρουν πηγές των
ΑΝΕΛ ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον
Πάνο Καμμένο και του ζήτησε να συναντηθούν
'Οπως προκ
αρμοδία
ταμελή
κών και κοινωνικών φορεών, η συμμετοχή της
ε κατά πλειοψηφία ότι δεν παραβιάζει την
συνταγματικη αρχη της ανα
υπ' αριθμ. 75812/6.7.2017 απόφαση του τότε
ετήσια φαρμακευτική δαπάνη θα είναι
υψηλή, κατά την πεπατημένη των προηγουμένων ετών
αρασκευής
ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΕΚΑΜΗΝΟ
0o.0OO
Χαμόγελα για την οικονομία το 2018
με αύξηση των εξαγωγών μας κατά 17,6%
στην Κύπρο αντιστοιχο
Ιταλί
έσα στην καταχνιά που
Εμπορικό Ισοζύγιο (Νοέμβριος 2018)
ιωνουν οι
100.000 K
2018 METABO
μπορικό Ισ
χουν κάποια αισιόδοξα μηνύματα
που αναπτερώνουν τις ελπίδες
εκατ. ευ
45913
το πρώτο 11μηνο του 2018, βάσει
των επίσημων στοιχείων της ΕΛ
ΣΤΑΤ, παρουσιάζουν εντυπωσι
ακή αύξηση κατά 17,6%, ήτοι 30
δισ. ευρώ. Δηλαδή, η ελληνική
οικονομία στέκεται κάπως όρθια
χαρη στον ελληνικο τουρισμο και
Ισοζύγιο
ASIA 2017
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
(εκατ. ευρώ)
| Εισαγωγές
Με το πάγωμα
της λίμνης η Καστοριά
ζει έντονα «λευκές» μέρες
3362,6
Εμπορικό Ισοζύγιο
IHIH IMEKEEM
1545,6
Ανση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ
Νοέμβριο έφτασαν τα 3.043,4 εκατ
2.616,9 εκατ. ευρώ (3.080,9 εκατ
δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του
Νοέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση
κατά 30,8 εκατ ευρω δηλαδή 1%.
Μεβάση τα παραπάνω τοέλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον
Νοέμβριο ανήλθε σε 1.547,9 εκατ.
ευρώ (1.733 4 εκατ δολάρια) έναντι
1.464,4 εκατ. ευρώ (1.695,3 εκατ. δολαρια κατά τον ιδιο μήνα τουετον
2017 παρουσιάζοντας αν ηση σε
ευρώ, 5,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή
χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον
μήνα Νοέμβριο 2018 παρουσίασε
μείωση του ελλείμματος κατά 251,6
εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,3%, ενώ η
αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το
μήνα Νοέμβριο 2018 παρουσίασε
μείωση κατά 151,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,8%.
Η συνολική αξία των εξαγωγώναποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018
ανήλθε στο ποσό των 30.855,6 εκατ.
ευρώ 36.633.3 εκατ δολάρια έναντι
26.232,5 εκατ ευρω 29.601,9 εκατ
δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του
έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση
17,6%, Η αντίστοιχη μεταβολή χω
ρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε
αν ηση κατά 2.128,1 εκατ ευρω
δηλαδή 17% και η αντισταχημε
ταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και
τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά
2.083,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,5%.
Η συνολική αξία των εισαγωγώναφίξεων κατά το χρονικό διάστημα
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 διαμορφώθηε σε 51.036,4 εκατ. ευρώ
(60.241,3 εκατ. δολάρια) έναντι
46.091,3 εκατ. ευρώ (51.580,4 εκατ.
δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του
έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 10,7%. Η αντίστοιχη
μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή
παρουσίασε αύξηση κατά 1.208,9
εκατ ευρώ, δηλαδή 3,4%. και η
αντιστοιχη μεταβολή χωρις τα πε
τρελα ιοειδή και τα πλοία σημείω
σε άνοδο κατά 2.858,6 εκατ. ευρώ
δηλαδή 8,8%
Τέλος, το έλλειμμα του εμπορι
κού ισο υγιου κατά το χρονικό
διάστημα Ιανουαριου Νοεμβρίου
2018 ανήλθε σε 20.180,8 εκατ. ευρώ
(23.608,0 εκατ. δολάρια) έναντι
19.858,8 εκατ. ευρώ (21.978,5 εκατ
δολάρια) κατά το ιδιο διάστημα του
έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξη
ση, σε ευρώ, 1,6%.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα
πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση
κατά 919,2 εκατ. ευρώ δηλαδή 5.3%
και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς
τα πετρελαιοειδή και τα πλοία πα
ρουσίασε αύξηση κατά 775,2 εκατ
ευρώ, δηλαδή 5,4%.
ους 2017 παρουσιάζοντας αύξη
ση, σε ευρώ, 16,3%. Η αντίστοιχη
κατα 172,6 εκατ.
ιναι επισης
ευρωδηλαοη 9,5% και η αντίστοιχη
και τα πλοια παρουσιασε αν ηση
κατά 182,2 εκατ ευρω δηλαδή
Η χιονόπτωσης
συνολικη αξια των εισαγωγών
αφίξεων τον ίδιο μήνα ήταν 4.591,3
εκατ. ευρώ (5.203,2 εκατ. δολάρια
έναντι 4.081,3 εκατ. ευρώ 4.776,2
εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα
ου έτους 2017 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 12,5%, Η αντίστοιχη
μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή
παρουσίασε μείωση κατά 79,0 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 2,3%, ενω η αντιστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα