Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27208
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Bloomberg
Ετοιμη η ΠΓΔΜ
νια το κρισιμοτερο
ημα της στο
Διατηρεί την πτωτικη ταση η
ανεργία στην Ελλάδα
πΓΔΜ ετοιμάζεται αυτό τον μήνα
την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ,
ι η αποφασιστική ψηφοφορία για την
8,7% και 7,3% αντιστοί.
τικότερο ε
βριο καταγράφονται
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ είτε θα κλείσει
νεργοι στην ευρωζώνη
Τα υψηλο
Παράλληλα το πραχτο
ταγράφονται στην Ελλά
Νεο αημα των
) και στην Ισπανία
στη Γερμανία
των ελληνικών
στοιχεία για την Ελλάδα), η ανεργία στην
ευρωζώνη μειώθηκε στο 7,9% από 8% τον
Οκτώβριο, καταγράφοντας το χαμηλότερο
επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2008, Στην
ΕΕ η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο
6,7%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επί
πεδο από
γωγών κατά 16,3% χαταγράφηκε τ
Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείω
ση της ανεργίας στην ΕΕ, μέσα σε ένα
χρόνο, από 20,8% το Σεπτέμβριο του 2017
σε 18,6% το Σεπτέμβριο του 2018.
το 18,6%, μειώθηκε το επίπεδο της
έμβρω πέ!υσι, με το έλλειμμα του εμπο
Qlxou ισοζυγίου της χώρας να αυξάνεται,
ωστόσο, κατά 5,7%. Στο τέλος του 11 μή
νου, το εμπο!ικό έλλειμμα σημείωσε αύ
ανε!γίας στην Ελλάδα τον ΣεπτέμβQ10
τον Αύγουστο,
που δόθηκαν σήμε!α (σ.σ. Τετά!τη) στη
οέμβριο του 2018(δεν υπάρχουν
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των
ανέργων
διαμορφώθηκε στους 887 χιξηση 15%
υάριο του 2000. Ενα
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛ
ΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλ
χρόνο πριν, το Νοέμβριο του 2017ηαν
προκυπτουν τα εξης
ωνσυνολι εστοιπο ωντεισαγωγών αφί
PwC : Φρενάρει η Παγκόσμια ανάπτυ η το 2019
αντι 4.081,3
1Peάδυνση της παγκόσμιας οιχονομικής ανάπτυξης αναμένεται το 2019,
των δασμών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ
και η ανάγκη διαχείρισης του χρέους ε
τούν ταλαντούχα στελέχη. Το 2019, η PwC
στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, στις οπο
σταθερούς μέσους Qv6μούς ανάπτυξης,
σύμφωνα με τις προβλένεις που παρου
βαθμό την ανάπτυξη το 2019
μηδενικές προσδοκίες
στο εργασιακο
περιβάλλον σύμφωνα
με τη ΓΣΕΕ
ι στην
οικονομιες αναμένεται να συνεχίσει την
εία σε 00101
σημειώσει πτώση στην Χατάταξη των με
γαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Τόσο
η Ινδία όσο και η Γαλλία αναμένεται να
ξεπεράσουν σε οικονομικό μέγεθος το
νομένο Βασίλειο το 2019
H PwC εκτιμά ότι η άνοδος της ανάπτυ
μη και στην περίπτωση μείωσης νέων θε
σεων. Ως αποτέλεσμα αναμένεται αύξη
ση στους μισθούς αλλά και δημιουργία δυ
σκολίας για τις επιχειρήσεις που αναζη
ξης στις περισσότερες μεγάλες οικονομίες
που παρατηρήθηκε μετα υ του τέλους του
2016 και των αρχών του 2018 έχει φτάσει
στο τέλος της. Στις ΗΠΑ, η ώθηση που δόθηκε μέσω της παροχής δημοσιονομικών
κινητρων αναμένεται να ατονήσει, τα αυ
ξημένα επιτόκια εκτιμάται ότι θα οδηγή
σουν στη μείωση της χαταναλωτικής δα
πάνης και το ισχυρό δολάριο θα συνεχίσει
να επηρεάζει αρνητιχα τις χαθαρές εξα
γωγές. Σύμφωνα με την PwC η ανάπτυξη
των ΗΠΑ προβλέπεται να μειώθει από
περίπου 2,8% το 2018 σε περίπου 2,3% το
νος κλίματος απαισι
τιςοντας το απο τη
για την αύξηση των αποδοχών τους, το
μαζικό αίσθημα ανασφάλειας για τη διατή!ηση της θέσης δουλειάς τους με την
ποιοτική υποβάθμιση των o!ων ε!γασίας
Η ανθρωπότητα κερδίζει μάχες στο
ΠΟΛΕμο με τον καρκινο
χθεση της ΑμεQ1χαν ικής Αντικαρκινικής Εταιρείας καταγραφει ότι η θνησιμότητα
που συνδέεται με τον καρκίνο μειώθηκε κατά 27% μέσα στα τελευταία είκοσι πέντε χρό
ια. Εξακολουθούν ωστόσο να καταγ!άφονται σημαντιχές αποκλείσεις του δείκτη ανά
λων, τα βασικά ευοήματα της δεύτε!ης
μέτρησης της EQευνας Κοινής Γνώμης.
Δείκτες Κλίματος Αγοράς Ε!γασίας,
μίας παρέμβασης του Ινστιτούτου ΕΟΥα
σίας/ΓΣΕΕ, με στόχο την ΧαταγQαφή, τη
συσχέτιση και την αξιολόγηση κρίσιμων
, καρκίνου, μοιάζει να φέρνει καρπούς. Η θνησιμότη
τα που οφείλεται στον καρκίνο μειώνεται με σταθερό ρυθμό εδώ και πάνω από ένα τ
ταρτο του αιώνα, όπως κατέγραψε έρευνα της Αμεριχαν ικής Αντιχαρχινικής Εταιρείας
Στις ΗΠΑ, ο αγώνας εναντίο
σει επιβράδυνση σε σχέση με το 2018, Πα
ρά το γεγονός ότι η αιβέρνηση θα επιδιώ
ΓΣΕΕ σε ΝΑ
που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη
κονομίας στο ελάχιστο, ο αντίκτυπος
Βεβαίως, εάν συγκριθεί με το σύνολο του 20ού αιώνα, ο συνολι,ός αριθμός ΕΑ
αναχοινωση που

Τελευταία νέα από την εφημερίδα