Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέες προσλήψεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5390 Πέμπτη 10.01.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Τελ.
Δεν είναι
δυνατόν ο
Σημίτης να μη
Επιχειρηματιχή αποστολή στο CERN στις
10-11 Ιανουαρίου
Η Ελλάδα «μαζεύει» πρωτογενές πλεό
νασμα
φρενάροντας τις επενδύσεις
Πρέσπες
και από πού θα έρθουν τα
χρήματα. Η Νέα Δη
λέει ότι θα κάνει κάποια
πράγματα, αλλά δεν λέει που
θα βρε τα χρήματα, δήλωσε
ο Ευκλείδης Τσαχαλώτος
διαχειριστώνμελώνΟΕ, ΕΕχαι ΕΠΕ
news 247
«Σε αυτές τις εκλογές, με τον
ΣΥΡΙΖΑ ξέρεις ποια θα
είναι η κατεύθυνση, και €να
άλλο πρόγραμμα που ο Θεός
ξέρει τι είναι»
τι αφορά το α
ητο, αρκέστηκε να πει «κάθε
συμπληρώνοντας ότι
Από 1η Φεβρουαρίου ο
ξέρει να διαπραγματεύεται.
Εκτίμησε51 βουλευτών γιατη
ότι υπάρχει πλειvy η4ία 151 βουλευτών για τη
Συμφωνία των Πρεσπών
αύξημένος χατάτατος μιοθός
λεί για πολλά χρόνια.
Πρέπει όλοι να πάρουν θέση,
είπε. «Δεν είναι δυνατόν ο κ.
«Εχουμε συΟεία επιχει&η- είναι ακριβές Η εικόνα που
σιακών και κλαδικών συμβα- έχουμε στο υπουργείο Εργασίας
σεων που είναι πολύ πάνω από είναι τελείως διαφορετική από
τα μέχρι σήμερα θεσμοθετημ6- αυτό που αναπαράγεται από
να Τα 586 ευρώ είναι ενα διάφορα ΜΜΕ και υποτίθεται
ευτυχώς μακρινό παρελθόν» "Ενκουτους" δημοσιογράφους.
υποστήριξε ο κ. Νεφελούδης. Έχουμε συοεία επιχειρη
ημίτης, επί οχτώ χρόνια
δώσει τοεις συνεντεύξεις και
συγκεκριμένο θέμα, να μη
1 ευθυ
Από την 1η Φεβρουαρίου 2019
θα ισχύσει ο αυξημένος χατώτατος μισθός, με τα σχετικά
σεων που είναι πολύ πάνω από
τα μέχρι σήμερα θεσμοθετημέ
να Τα 586 ευρώ είναι ένα
ευτυχώς μαχρινό παρελθόν»
υποστήριξε ο κ. Νεφελούδης.
Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πως θα υποβληθούν εισφορές
για τους διαχειριστές-μέλη Ομόρρυθμαν ή Εταιρόρρυθμων
Εταιρειών, χαθώς και ΕΠΕ. Θα κληθούν κάποια στιγμή να
«Οταν η Θεσσαλονίκη nouτάζει προς τον Νότο, πάντα
πορίσματα
φορέων και των κοινωνικών
αρμόδιων
εισροές, αναδρομικά από τον Ιούνιο του
χάνει
Μόνο όταν κοιτάξει προς τον
την Αθήνα. |
ν να ολοκληρώνονται
επόμενες ημέρες, δήλωσε ο «Περιμένουμε η διαβούλευση
γενικός γραμματέας του υπονο- να τελειώσει πολύ σύντομα,
γείου Εργασίας Ανδρέας Νεφε- ώστε να μπει σε εφαρμογή
Οδηγίες περιμένουν εδώ και Ευθύνης. Ακόμη δεν έχουν
μήνες λογιστές και επιχει -εκδοθεί από τον ΕΟΚΑ, τα
ηματίε
πρέπει να πληρώσουν για υψης, ενώ δεν υπάρχουν και
τους διαχειριστές - μέλη οι αναγκαίες οδηγίες για την
ομόρρυθμων ή Εταιρόρου0- υποβολή των σχετικών
μων εταιρειών, καθώς και Αναλυτινών Περιοδικών
Εταιρευον Περιορισμένης Δηλήσεων (ΑΠΔ)
eqaguo ή η
ν μπορεί να
διαδικασί
ας στον ραδιοφσχε4τεί ότι άνθου)ποι όπως ο
Στ. Θεοδωράκης, ο Γ. Μαρωτάς ή ο χος Λυκούδης δεν θα
υποστηρίξουν τη συμφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», χατοτατου από την 1η Φεβρος για τις ειοΡοοες που
απαιτουμενα πακετα καΑε, σύμφωνα
με το ΑΠΕ, ο γενικός γοαμμα
τέας του υπονογείου Εργασίας,
15νθήμερο του Ιανουαρίου, θα
γίνει όλη η πολιτική διεργασία
που πρέπει, «νια να καταλήξουμε οριστιχά»
νέους κάτω των 25, «δημιοπεράστοσυνης
πλειοψηφί
«Αρα»,
υπογράμμισε,
«ό,τι
υογοντας προϋποθέσεις
μπορει να χανει μια προταση
μομφης
γεται σήμερα για το πόσο θα
είναι, δεν είναι έγκυρο, δεν