Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 09/01/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7020
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
για ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα
Πράσινο φωςσε σύστημα κουπονιών
Βορείου Ελλάδος
INEMY-ΕΣΕΕ
σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα
Μειωμένος 0 Τζίρ0ς
ΣΤα€755εκατ.
οι εκ εμεις
Των καταστηματων Την εορταστική περιο00
χαμηλότερος ήταν ο χριστουγεννιάτικος τζίρος για τις
μισές επιχειρήσεις 51% σε σύγκριση με το αντιστοιχο
Ποσοστό του 2017, το οποίο ήταν 42%.
OT00Ες φορου
Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματο
τηνσε σητηρογική ερευνα για
KOT τ Χορός ικήη ε σεις
Ενισχυση ΟΠΕΚΑ με 150 εκατ. ευρώ
για Προνοιακές παροχές
περίοδο των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς. Οι
κινήθηκαν σε οριακά χαμηλότε
ρα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι
Εγκρίθηκε Ποσό, ύυους 150 εκατ. ευρώ, για επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών
την Πληρωμή σόΠοσης δαπάνης σε βάρος Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της πίστωσης Του Προϋπολογισμού εξόδων (ΟΠ ΕΚΑ), Προκειμένου καλυφθούν δαπάνες
Του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά- χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την σε άτομα με αναπηρία
Συνουη αποτελεσμάτων
Στη γερμανικη
Hochland To 25%
ης Greek
Family Farm
Η θέση της Ελλάδας θα αναζητήσει του «Euractiv» για Πρόσφατη έκθεση
στην «καρδιά>> Της σύντομα νέα βοήθ- Τις
Ευρωζώνης και της εια από την ΕΕ
Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι διασφαλι. «Δεν απαντούμε σε ευρωζώνης και της λογισμού για ΤΟ
σμένη ανέφερε στο σχολια. Η Ελλάδα Ευρωπαϊκής Ενω- 2019 διασφαλίζει
«Euractiv. com » ολοκλήρωσε επιτ- σης είναι διασφαλι- τον στόχο για Πρω. Πηγές της Ευρωπαϊεκπρόσωπος της υχώς ΤΟ Τριετές σμένη» συμπλήρω- τογενές πλεόνασμα κής ΕΠΙΤροπής Που
Ευρωπαϊκής Επιτρο- Πρόγραμμα σταθερ- σε.
πής, «απαντώντας» ότητας τον περα
στους ισχυρισμούς σμένο Αύγουστο» Οπως μετέδωσε το Τις δηλώσεις του σεις για νέο πρόγρτου Πρώην Πρωθυ- απαντησε ο εκπρο- ΑΠΕ, ο εκπρόσωπος ευρωπαίου αδωμα- αμμα διάσωσης
ηουργού, Κώστα συ Ποςτης Επιτρο- της ΕΕ αναφέρθηκε Τούχου επιβε- στην Ελλάδα
Σημίτη, ότι η χώρα πής στην ερώτηση επίσης και στην βαιώνουν και άλλες
οηλωσεις
Σημίτη. «Η θέση
της στην καρδιά της
Της Επιτροπης, avaφέροντας ότι το
σχέδιο του προϋπο
ηςΕλλάδα
ICAP: Εκτός στοχων η
διείσδυση γενοσήμων
φαρμακων
ανέφεραν ότι δεν
υπάρχουν συζητή
3,5% του ΑΕΠ.
τηςευρωςώνης