Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ώρα μηδέν για ΛΑΡΚΟ φόβοι για χαριστική βολή
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5389 Τετάρτη 09.01.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Οριακή
ξηση το 2018 |
Απαραι
Εκπνέει η προθεσμία, έρχονται
στους επισκέ
πτες με χρονα
η νέα ρύθμιση οφειλών
όστιμα
παρά τις πρόσφατες γεωπολιτικές αναταράee1ς στην
συνεχίζει να διατηρεί τη
δυναμική της, καταγράφον
τας το 2018 τον ίδιο αριθμό
αφίξεων πλοίων με το 2017
επισχέψεις επιβατών
Συμαυνα υε στοιχεια που
έδωσε στη
Ένωση Λιμένων Ελλάδ
(ΕΛΙΜΕ), το 2018 ηαταγρά
φηκαν στο συνο/ο των TQooρισμών κρουαζιέρας της
χώρας μας, 3.410 αφίξεις
κοουαζιερόπλοιων έναντι
3.415 το 2017 και 4.307 το
2016 και 4.788.642 επισκε
-1 Υπ. Οικονομίας:
έναντι 4.625.363 το 2017 και
5.204.431 το 2016
| Επιχορήγηση 900
ποώτη δεκάδα το
εκατ.
te eu aci.mao
(παρά τις μικρές ανακατατά
11ειραιάς είναι
πρώτος στον αριθμό αφίξεων
ων χαι επι.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης χαι Υπουργός Οικονομίας
υπάγονται στην 4η Βιομηχανική
Επανάσταση
524 xgou
λοια και 961.632 επιβάτες το
2018 έναντι 576 χροναζ'EQ.
όπλοια και 1.055.559 επιβάτες το 2017. Η Σαντορίνη με
474 αφίξεις χρουαζιεροπλοίων και 749.286 επιβάτες
και Ανάπτυξης Γιάννης Δράγασάκης υπέγραψε την αποφαση
για την καταβολη επιχορήγησης
700.000.000 ευρώ στο Ταμείο
Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας
(ΤΑΝΕΟ) από το Ποοοαμμα
-Επιχορήγηση 50.000.000€ για
συμμετοχη σε επενδυτικά σχη
ματα με στόχο την ενίσχυση της
ελληνικης παραγωγής και την
προώθηση ποοτυπων ελληνικών
το 2018, έναντι 406 αφ(ξεις
Δημοσίων Επενδύσεων, σύμααροϊόντων «Made in Greece».
κρουαζιεροπλοίων
620.570 επιβάτες το 2017
με ανακοίν°
Για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», το ποσό
φτάνει τα 210.000.000 ευρώ ενώ για το καθεστώς
. «Ενισχύσεις Μηχανολογινού Εξοπλισμού», στα 150.000.000
Επιχορήγηση 150.000.000 γ
συμμετοχη σε επενοτικα
Η Κέρκυρα στην τρίτη θεση
με 413 αφ Εις χρουαζιε00T- Σύμφωνα με την απόφαση το ματα με στόχο τη στηριξη
λοίων και 735.832 επιβάτες | επιχορηγείται
TANEO επιχορηγείται για επιχειρήσεων που χοήζουν ανα
το 2018 έναντι 410 αφίξεις συμμετοχη σε επενδυτικά σχη συγκροτησης/ αναδιοργάνωσης Τα ποσα - κατα είδος
κρουαζιεροπλοίων
679.681 επιβάτες. Η Μύκο- ηση μιχοομεσαιων επιχειρη- στην παραγωγη
αποφαση του υπουργου
Οικονομίας και
Γιάννη
ματα με στόχο την χρηματοδότκαι δραστηριοποιούνται κυοίος
και τη μετα- δυτικά σχ
υπ(ryov
ποίηση (ΕΠΑΝΟΔΟΣ
υπουργού
ροπλοίων και 702.256 επιβάτες το
Οικονο μιχο
μικών Γυ
ων του αναπτυξιαύψους
μετοχή σε
ενδυτικά σχήματα παροχής
18 έναντι 501
Επιχορήγηση
450.000.000 για συμ!
2ου νόμου 43992016 «Γενι
το 2017 και ακολουθούν το
Κατάκολο, το Ηράκλειο η
Ρόδος η Κεφαλλονια Ιθάκη
Επιχορήγηση 50.000.000 στην
ΤΑΝΕΟ ΑΕ για συμμετοχη σε
νεοι ουθεντα σχηματα παροχης
κή Επιχειρηματικοτητα» και
«Ενισχυσεις Μηχανολογι
2018, καθορίζονται με κοινη
ιο συγκεχριμένα, σύμαρωνα
με την αποφαση που δημο
σιευτηκε στη Διανγεια:
χρηματοδοτησης που θα διοχετεν ται στις ελληνικές μικρομε
σαιες επιχειρησεις μέσω ομολο
απόληψης
κου Ε ΟΤΑσμου», του ετους
ιχειρηματικου κεφαλαιου που
πι συνάπτεται
κατάλογος !
των υπόλοιπων λιμανιών)
σχετικό
στοιχ ε ια
ειρήσεις οι οποιες ορατηοTEA.