Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα
απο τους Πολλούς
Ο Γιώργος!
Αμβροσίου
αχολιάζει
και όχι πολλά
από τους λίγους",
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4278 . ΕΤΟΣ 160
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ.3
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 2441080888
Κλειστά τα Σχολεία
. Οι Λήμαρχοι
όλου του νομού
Καρδίτσας αποφασισαν τα σχολεία
να παραμείνουν
κλειστά και την ΤΕταρτη 9 Ιανουαρίου, λόγω του
συνεχιζόμενου
παγετού Eal5
Πολιτική
κοινωνια
Μπαμπης Δήλωση του
Παπαδόπουλος: Δημάρχου
. ύναμη μας δίνουν Καρδίτσας
οι δημότες»
. Φώτη Αλεξάκου
Σελ. 4
11η Διεθνής Συνάντηση
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
Σχολικών
Χορωδιών του Ι.
37ου Χορωδίακού Φεστιβάλ !
Καρδίτσας από 1
28Μαρτίου i
έως 14 Απρι- | |
λίου 2019
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
τος του An. !
μοτικού
Σχολείου
και του Νη. .
Αγναντερού
Σελ. 10
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΖυκτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την